Lečenje hiperlipidemije fitoterapijom

10 MAR 2019
Autor:
Medicicom

Lečenje hiperlipidemije fitoterapijom je neophodno jer je znatno porastao broj pacijenata sa poremećenim metabolizmom lipida, što dovodi do ateroskleroze i bolesti srca

 

Lekovi i fitopreparati za tretman ovih oboljenja su neophodni i sve zastupljeniji. Posle otkrića negativnih uticaja statina kod njihove duže primene, istraživanja se fokusiraju i na prirodne supstance koje mogu imati isti ili sličan uticaj na regulaciju nivoa lipida u krvi.

Noviji preparati sadrže octacosanol, alifatični alkohol velike molekulske mase C28H58O, koji je zastupljen u voštanim prevlakama na plodovima, listovima kao i u semenkama pojedinih biljnih vrsta.

Sobzirom da se ishranom unosi u dosta manjim količina,a, neophodno je za tretman hiperlipidemije, octacosanol unositi u vidu dodataka ishrani-suplemenata

Rezultati istraživanja u svrhu snižavanja holesterola

Najveći deo istraživanja je izvršen na octacosanolu (policosanol) izolovanom iz ulja pšeničnih klica i voska šećerne trske (Saccharum officinarum L.) u svrhu dokazivanja uticaja na snižavanje povišenog nivoa holesterola u krvi kao i antiagregacijskog i citoprotektivnog dejstva.

Prva istraživanja su rađena na životinjama koje su bile 20 dana na režimu ishrane bogate masnoćama. Jednoj grupi životinja je aplikovan octacosanol u dozi od 10g/kg telesne mase. Utvrđeno je da je kod tretirane grupe životinja došlo do smanjenja perirenalnog masnog tkiva bez smanjenja broja adipocita i bez akumulacije lipida u tkivu jetre. Takođe je došlo do sniženja nivoa triacilglicerola u serumu.

U istraživanjima publikovanim 1992. godine zdravim volonterima su per os aplikovane doze policosanola od 10mg, 20mg te placebo u toku četiri sedmice. Posle tog perioda osobe koje su uzimale policosanol su imale niže vrednosti holesterola pri čemu su osobe sa primenjenom većom dozom (20mg) postigle sniženje konc. LDL a povećanje konc. HDL.

Statini su lekovi koji dugotrajnom primenom ispoljavaju neželjene efekte

Idealno bi bilo kada bi se nivo holesterola mogao sniziti adekvatnom ishranom sa niskim sadržajem zasićenih masnoća i prostih ugljenih hidrata, međutim, to često nije dovoljno pa se pacijentima prepisuju lekovi, najčešće statini. Statini deluju kompetitivnom inhibicijom 3-hidroksi-3-metilglutarilcoenzima reduktaze u procesu sinteze holesterola. Ukoliko se statini koriste duži period, kao posledice mogu se javiti poremećaji u funkciji gastrointestinalnog trakta, jetre, mišića, a ne preporučuje se njihova upotreba i kod pacijenata sa oštećenjima renalne funkcije

Pririodna mešavina policosanol je odlična alternativa kod ovih pacijenata jer inhibira biosintezu holesterola u ranijim stadijumima.

Duplo slepa randomizirana studija je rađena 1999. godine na osobama oba pola starosti od 60 do 80 godina, koje su imale dijagnostifikovanu hiperholesterolemiju. Pacijentima su aplikovani policosanol i pravastatin u dozi od 10mg u trajanju osam sedmica. Studija je pokazala da je policosanol imao isti efekat na snižavanje nivoa LDL kao i na odnos LDL i HDL, ali nije doveo do povišenja nivoa transaminaza i kreatinfosfokinaze za razliku od pravastatina.

holesterol

 

Kako sprečiti oštećenja krvnih sudova

U sprečavanju oštećenja krvnih sudova i nastanka ateroskleroze bitan je i antiagregacijski efekat policosanola. Policosanol inhibira sintezu tromboxana A2 i to u primenjenoj dozi od 20mg dnevno. Zbog ovog efekta se ne preporučuje primena kod pacijenata na antikoagulantnoj terapiji.

Utvrđeno je i citoprotektivno dejstvo na ćelije želudačne sluznice što omogućuje primenu policosanola kod osoba sa oboljenjima gastrointestinalnog trakta gde je primena acetilsalicilne kiseline kontraindikovana. Ispitivanje je rađeno primenom smese alifatičnih alkohola iz voska (triacontanol, octacosanol, tetracosanol, hexacosanol i dr.) gde je octacosanol bio zastupljen sa 17,5%.

Trenutno se na tržištu nalaze preparati koji sadrže kombinacije octacosanola i vitamina K2, kao i kombinacije sa uljanim ekstraktima račića Antarktika i koenzimom Q10 u cilju poboljšanja i antioksidativnog efekta.

Octacosanol je prirodna hemikalija koja je pronađena u raznim biljkama, najviše je ima u šećernoj trsci i pšeničnom ulju, a po hemijskom sastavu je najsličnija Vitaminu E.

Kome se ne preporučuje primena preparata sa octacosanolom

Preporuka za primenu octacosanola je hiperholesterolemija pogotovo kod pacijenata sa hipertenzijom, gde je izuzetno bitan i antiagregacijski efekat uz izbegavanje iritacije želudačne sluznice i oštećenja jetre i mišićnog tkiva. Primena preparata sa octacosanolom se ne preporučuje pacijentima na antikoagulantnoj terapiji, trudnicama i dojiljama te obolelim od Parkinsonove bolesti ako su na terapiji kombinacijom lekova levodopa/karbidopa jer može doći do značajnog pogoršanja simptoma.

 

Mr ph. Anica Crkvenčić

 

 

Naši partneri

Pročitajte još...

04 FEB 2021 Autor: Medicicom

Spriječite koronu prirodnim aspirinom