Telemedicina

O kompaniji

 

Telemedicina podrazumeva korišćenje modernih tehnologija i sredstava komunikacije kako bi se krajnjim korisnicima, pacijentima i lekarima, zdravstvena zaštita učinila dostupnijom, jeftinijom, efikasnijom i bržom. Na ovaj način pacijent dobija zdravstvenu zaštitu iz udobnosti svog doma, bez nepotrebnog čekanja u gužvama zaraženih čekaonica, dok lekar svoj posao može obaviti sa bilo kog mesta, daleko brže i efikasnije. Ovakva vrsta usluge posebno je pogodna osobama koje se nalaze daleko od velikih gradova i zdravstvenih centara, te im je pristup kvalitetnoj medicinskoj usluzi težak i skup.

 

VisMedic platforma (online klinika) omogućava usluge telemedicine korišćenjem svima dostupne opreme – računara ili mobilnog uređaja sa kamerom, mikrofonom i pristupom internetu. Upotrebom VisMedic platforme za telemedicinu, pacijent može dobiti sekundarno lekarsko mišljenje ili se savetovati sa lekarima iz najboljih klinika, uz njihovu potpunu posvećenost, jednostavno i brzo. Veza između pacijenta i lekara uspostavlja se putem video konferencije, a omogućena je i razmena i čuvanje medicinske dokumentacije u besplatnom elektronskom zdravstvenom kartonu.
VisMedic platformu možete posetiti klikom ovde.

 

 

Naši partneri

NOVI BROJ 123

Izašao je novi broj časopisa Medici.com

NOVI BROJ ARHIVA