O nama

Portal „Medici.com“ je medicinski portal i jedini kao takav koji postoji na ovim prostorima iz razloga što sa jedne strane objedinjuje stručne i edukativne tekstove napisane od strane eminentnih stručnjaka iz oblasti medicine i farmacije, a sa druge strane tekstove iz oblasti prirodnog liječenja zasnovanog na isključivo zdravim i prirodnim sredstvima koja su svima nama lako dostupna.

Portal „Medici.com“ je nastao kao nadogradnja 14 godina postojanja poznatog medicinskog časopisa Mozaik medicinskih komunikacija „Medici.com“. Sa izdavanjem časopisa „Medici.com“ je započela porodica Pušac još davne 2003.godine. Časopis je stručno edukativni, namijenjen medicinskoj profesiji, koncepcijski medicinskoj komunikaciji, ali i širem čitalačkom auditorijumu - korisnicima zdravstvenih usluga. Cilj časopisa sve vrijeme njegovog postojanja je bio i ostao da svojim čitaocima pruži najkvalitetniju medicinsku informaciju i da poveže davaoce medicinskih usluga svojim krajnjim potrošačima.

Kroz 14 godina svog postojanja kao pisani medij, logičan slijed događaja je i proširivanje djelovanja i na Portal Medici.com kao elektronski mediji sa kojim želimo da objedinimo čitalačku publiku prisutnu i na internetu.

Naši partneri

NOVI BROJ 123

Izašao je novi broj časopisa Medici.com

NOVI BROJ ARHIVA