UKC RS

28 FEB 2020
Autor:
Medicicom

Projekat edukacije UKC RS
Saradnja ljekara Slovenije i Srpske

Povodom nedavne posjete Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ambasadora Republike Slovenije u BiH Zorice Bukinac, 5. februara 2020. godine, generalni direktor UKC RS prof. dr Vlado Đajić izjavio je da UKC RS ima izuzetno dobru saradnju sa Univerzitetskim kliničkim centrom u Ljubljani, uz uvjerenje da će ona biti nastavljena. Naglasio je da je veliki broj ljekara u posljednje dvije godine bio na edukaciji u Sloveniji, a da je i veliki broj ljekara i zdravstvenih radnika iz Slovenije dolazio u naš UKC prenoseći nama svoja znanja i vještine.
Dodao je da su mnoge dijagnostičke i terapijske tehnike od kolega iz Slovenije usvojene i uspješno se primjenjuju. Prof. dr Đajić izrazio je zahvalnost direktoru Univerzitetskog kliničkog centra u Ljubljani Janezu Poklukaru i svim njegovim saradnicima, načelnicima i ljekarima iz tog centra za sve što su uradili za ljekare u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
Ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Zorica Bukinac rekla je da su za ovaj region važni protok znanja i razmjena iskustava, ističući da program razmjene i edukacije ljekara između dva univerzitetska centra pokazuje da ima budućnost. Ona je naglasila da između BiH i Slovenije i njihovih gradova, građana i običnih ljudi postoji izuzetna saradnja na svim poljima.
Pomenuta saradnja, razmjena stručnih iskustava i usavršavanja zdravstvenog kadra, podstakla nas je da saznamo više o projektu edukacije UKC RS.
Saradnja između ljekara Srpske i Slovenije traje godinama, da bi se u posljednjem periodu intenzivirala. Direktor prof. dr Vlado Đajić ističe da je ulaganje u obrazovanje i usavršavanje ljudi najbitniji element razvoja ustanove, jer ljudi su ti koji su osnovni kreatori, pokretači i stvaraoci nove dodatne vrijednosti, kao i nosioci svih promjena koje se dešavaju.
-Edukacija je dvosmjeran proces i sprovodi se na dva načina, putem posjete vrhunskih stručnjaka iz svijeta UKC RS te slanjem našeg osoblja u eminentne svjetske centre. Evidentan je čest boravak ljekara iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Amerike u UKC RS te izvođenje najkomplikovanijih procedura i zahvata, skupa sa našim medicinskim osobljem.
Bliski i partnerski odnosi su, između ostalih, uspostavljeni i sa Univerzitetskim kliničkim centrom Ljubljana.
Početak uspješne saradnje između Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane UKC RS i internističke Jedinice intenzivnog liječenja u UKC Ljubljana počeo je odlaskom naših ljekara u Sloveniju. Tada je poslovodstvo naše ustanove odlučilo da uspostavi stalnu saradnju sa prof. dr Vojkom Gorjup, specijalistom internistom-intenzivistom i koordinatorom za supspecijalizaciju iz intenzivne terapije u Sloveniji, te direktorom ECMO centra za Sloveniju. Poziv da posjeti našu ustanovu doc. dr Vojki Gorjup bio je prije svega izazov, a sada smo u situaciji da prof. Gorjup redovno dolazi u Kliniku intenzivne medicine za nehirurške grane UKC RS gdje zajedno sa ljekarima radi na kontinuiranoj medicinskoj edukaciji iz intenzivne medicine, hemodinamskog praćenja kritično oboljelih pacijenta te uvođenje kolega u rad VV ECMO („vještačka pluća“). Koliko je važno ulaganje ne samo u opremu i objekte, već i u edukaciju našeg kadra najbolje se vidi iz broja spasenih ljudskih života.
U posljednje vrijeme saradnja sa Slovenijom se intenzivirala, strukturisala i postala daleko sadržajnija. Od aprila 2018. godine, zahvaljujući odličnoj saradnji menadžmenta dvije institucije, mjesečno najmanje dva ljekara UKC Republike Srpske idu na jednomjesečnu ili višemjesečnu edukaciju u UKC Ljubljana. Interesovanje zaposlenih za edukaciju je izuzetno veliko, stoga su uvedeni kriterijumi na osnovu kojih je napravljena najoptimalnija selekcija kadra za edukaciju. Načelnici su prilikom predlaganja ljekara za edukaciju uzeli u obzir njihovu motivisanost i zainteresovanost te predložili ljekare koji su posvećeni svom poslu i koji svojim stručnim, ljudskim i moralnim kvalitetima zaslužuju da se i u ova teška vremena za poslovanje, investira u njih. S obzirom na veliki broj zainteresovanih, selekcija je uvijek teška, međutim, možemo bez ikakve rezerve da kažemo da zaista imamo čast i zadovoljstvo da razgovaramo sa našim ljekarima, da nas oduševljavaju svojom elokventnošću i entuzijazmom, znanjem i spremnošću da se razdvoje od porodica i odu na edukaciju.
Skoro da ne postoji segment edukacije koji nismo pokrili. Naši ljekari su se edukovali i edukuju iz oblasti neurohirurgije, abdominalne hirurgije, vaskularne hirurgije, torakalne hirurgije, intenzivne medicine, plastične hirurgije, anestezije i intenzivne njege (s posebnim naglaskom na kardio i torakalnu anesteziju, pedijatrijsku anesteziju), plastične hirurgije, pedijatrije (počevši od neurologije pa do intenzivne njege), interventne kardiologije, specijalizacija u okviru interne medicine, radiologije, nuklearne medicine s naglaskom na PET i SPECT CT, pulmologije, kliničke rehabilitacije....
Specifičnost programa edukacije u Sloveniji, između ostalog, je i edukacija glavnih sestara UKC RS te edukacija timova iz Centra urgentne medicine. Naše medicinske sestre su prošle edukaciju u UKC Ljubljana i, bez sumnje, stekle kvalitetnu osnovu za nadogradnju našeg sistema rada. Već u maju 2019. godine imali smo uzvratnu posjetu iz Slovenije. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je ugostio 50 medicinskih sestara, babica i zdravstvenih tehničara iz Pomurja, Slovenija, koji su sa svojim kolegama u Banjaluci razmijenili iskustva i znanja.
Uspostavljeni su odnosi sa torakalnom hirurgijom u UKC Ljubljana na čijem je čelu ekspert savremene grudne hirurgije doc. dr Tomaž Štupnik. Zahvaljujući edukaciji našeg kadra u UKC Ljubljana danas izvodimo i operacije koje predstavljaju najveći domet grudne hirurgije u liječenju karcinoma pluća. Primjera radi, u martu 2019. godine su naši ljekari skupa sa doc. dr Tomažom Štupnikom izveli uniportal VATS lobektomiju. Radi se o minimalno-invazivnom zahvatu, a ujedno i o radikalnoj operaciji koja se izvodi kroz rez od 3 cm. Ovaj sofisticirani zahvat je skoro bezbolan i oporavak je maksimalno brz, a izvode ga samo najbolji centri grudne hirurgije u svijetu.
Paralelno sa edukacijom našeg medicinskog kadra radi sa i na edukacijama koje spadaju u domen kvaliteta, informacionih tehnologija i menadžmenta. U nekoliko navrata je održana edukacija iz oblasti koje se odnose na sertifikaciju i akreditaciju naše ustanove (usaglašenost sa zakonskom i drugom regulativom, planiranje i upravljanje, unutrašnja organizacija, upravljanje resursima, interne provjere, korektivne i preventivne mjere, upravljanje tokovima informacija, upravljanje kvalitetom, upravljanje rizikom, medicinski menadžment, postupanje s pacijentom, sestrinstvo, službe za podršku), klinički informacioni sistem, laboratorijski informacioni sistem, radiološki informacioni sistem, upravljanje bezbjednošću - pacijenata i zaposlenih... Takođe, održana je edukacija iz oblasti informacionih tehnologija (serverska infrastruktura, mrežna infrastruktura, sistema tehničke zaštite (video-nadzor, vatrodojava, build management system), KIS-a, RIS-a, PACS-a, telefonske centrale, call centra,...
U oktobru 2019. godine u posjetu Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske došli su generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar, dr med., strukovna direktorka Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana prof. dr Jadranka Buturović-Ponikvar, viša savjetnica i šef Službe za odnose sa javnošću i unutrašnju komunikaciju UKC Ljubljana Jure Brankovič, dipl. novinar. Menadžment UKC RS je sa kolegama iz Ljubljane razgovarao o daljim planovima i mogućnostima saradnje i produbljivanju edukacije koja kontinuirano teče još od 1. aprila 2018. godine. Dogovoreno je da se saradnja formalizuje na najvišem nivou i tom prilikom je potpisan ugovor između dvije ustanove. Napravljen je niz konkretnih planova koji se odnose na pravce dalje edukacije i uspostavljanja još boljih veza između dvije ustanove. Razgovor je bio izuzetno interesantan, pogotovo ako se uzme u obzir da kolege rade u jednoj od najvećih bolnica u Evropi, osnovanoj prije više od 200 godina (1786. godine), sa više od 2100 bolničkih kreveta, ukupnim prihodom od više od 500 miliona evra godišnje, bolnici koja zapošljava preko 8000 zdravstvenih radnika i saradnika.
Već u januaru 2020. godine u posjetu Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske došao je priznati svjetski i evropski stručnjak iz Slovenije doc. dr Rihard Trepše, predsjednik Evropskog udruženja za koštano-zglobne infekcije. Tokom svog boravka, doc. dr Trepše je sa našim hirurzima iz Klinike za ortopediju i traumatologiju uradio vrlo komplikovan operativni zahvat revizije proteze koljena nakon infekcije.
Nedavna posjeta ambasadorke Republike Slovenije u BiH njene ekselencije Zorice Bukinac i konzula Republike Slovenije u Banjaluci Marjana Ristića i saradnika, bila je prilika da ih upoznamo sa sadržajem i širinom naše saradnje i namjere da je nastavimo. Tom prilikom delegacija je razgovarala samnom i prof. dr Zoranom Mavijom, mojim pomoćnikom za ljudske resurse o pomacima koje smo napravili u posljednjem periodu, počevši od rekonstrukcije, izgradnje i opremanja UKC RS, preseljenja svih klinika i službi pod jedan krov, otvaranja novih organizacionih jedinica, poput Centra urgentne medicine, investiranja u edukaciju naših zaposlenih, koji se, pored edukacije u Ljubljani, edukuju i u AKH Beč, Onkocentru u Sankt Peterburgu, u Njemačkoj, Beogradu.... Razgovarano je o planovima i aktivnostima koje su pred nama poput otvaranja kardiohirurgije, instaliranja nove najmodernije angio-sale za interventnu radiologiju, daljeg investiranja u edukaciju i razvoj, izgradnje i otvaranja Centra za maligna oboljenja sa hospisom... Sticajem okolnosti, u redovnoj posjeti UKC RS bila je i prof. dr Vojka Gorjup, tako da je ambasadorka tokom obilaska dijela UKC RS bila u prilici da iz prve ruke sazna više konkretnih informacija o edukaciji u Sloveniji i dolasku stručnjaka iz Slovenje u UKC RS te o problemia s kojima se suočavamo.
Dosadašnji rezultati edukacije su već vidljivi, mada smo tek na pola puta od planiranog. Novo znanje, iskustvo, vještine, informacije, kvalitet, vrijeme, brzina već se osjete u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i to je motivacija da se još organizovanije i uspješnije krene u nove edukacije, ističe prof. Đajić.
Priča je mnogo, događaja je još više, a suština je u tome da nijedan projekat ne može u potpunosti uspjeti bez podrške ljudi, partnera, tima, a UKC RS je za projekat edukacije osoblja i sve projekte koje izvodi imao i ima maksimalnu podršku srpskog člana Predsjedništva BiH gospodina Milorada Dodika, predsjednika RS gospođe Željke Cvijanović, Vlade RS i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS. Još jednom od srca želim da se zahvalim, u svoje lično ime i u ime svih mojih kolega rukovodstvu Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana, posebno generalnom direktoru Janezu Poklukaru na svoj podršci i saradnji, poručio je prof. dr Vlado Đajić, generalni direktor UKC Republike Srpske.

„Medici.com“

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

28 FEB 2020 Autor: Medicicom

Riječ urednika