Zdravstvo

27 FEB 2018
Autor:
Medicicom

Konferencija o mentalnom zdravlju

Razgovarajmo

​​Unapređenje mentalnog zdravlja biće jedan od vodećih izazova budući da statistika Svjetske zdravstvene organizacije ukazuje na to da će depresija u bliskoj budućnosti biti jedan od glavnih uzroka nesposobnosti za rad, rečeno je na konferenciji, održanoj 5-6. februara u Tesliću pod nazivom “Mentalno zdravlje u BiH - razgovarajmo”.
Rukovodilac Odsjeka za bolničku zaštitu pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović rekao je da u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj godišnje u prosjeku bude registrovano 40.000 ljudi sa mentalnim poteškoćama.
Latinović je naveo da centri za mentalno zdravlje na godišnjem nivou pružaju oko 80.000 usluga, od čega je 30.000 prvi pregled.
Prema njegovim riječima, bolničke usluge za akutnu i hroničnu hospitalizaciju prosječno koristi oko 6.000 ljudi.
Latinović je istakao da je resorno ministarstvo uspostavilo dobru zakonsku legislativu koja se odnosi na unapređenje mentalnog zdravlja i naveo da su u ključnim zakonima u Srpskoj, o zdravstvenoj zaštiti i osiguranju, prepoznate usluge i ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite, a sve u okviru koncepta deinstitucionalizacije koje zagovaraju SZO i razvijene zemlje u svijetu.
“Taj proces podrazumijeva uspostavljanje novih usluga na nivou lokalne zajednice koje pružaju multidisciplinarni timovi u centrima za mentalno zdravlje, kojih u Srpskoj ima 27”, naveo je Latinović i dodao da je uspostavljena zakonska legislativa za takve centre, spisak usluga koje vrše i koje finansira Fond zdravstvenog osiguranja Srpske.
Latinović je naglasio da je veoma značajno to da licima sa zdravstvenim poteškoćama u njihovoj lokalnoj zajednici može da bude pružen odgovarajući ambulantni tretman, zbog čega je važno osposobljavati stručnjake za ovu oblast.
Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez je rekao da je mentalno zdravlje jedan od glavnih problema zbog čega je potrebno povećati broj multidisciplinarnih timova te što više smanjiti stigmu u društvu da ljudi sa mentalnim poteškoćama ne bi bili u institucijama, već živjeli u svojim sredinama.
Direktor za saradnju pri Ambasadi Švajcarske u BiH Barbara Datvajler-Šojer je rekla da je proteklih sedam godina Vlada Švajcarske donirala 17.000.000 KM u okviru Projekta mentalnog zdravlja, a podršku planira da nastavi i u naredne četiri godine sa dodatnih 9.000.000 KM.
Ona je istakla da je zadovoljna dosadašnjim rezultatima u BiH, u kojoj djeluje 70 centara za mentalno zdravlje, i u kojima je oko 3.000 osoba imalo benefite u unapređenju kvaliteta života i za oko 30 odsto smanjen broj upućivanja pacijenata iz domova zdravlja na više zdravstvene nivoe, što je znatno smanjilo budžetske troškove.
Direktor Asocijacije XY Emina Osmanagić je rekla da u svijetu više od 450.000.000 lica ima neki od mentalnih poremećaja, a samoubistvo je drugi najčešći uzrok smrti među mladima.
Član Udruženja građana “Zajedno” iz Banjaluke Svjetlana Opačić je ukazala na značaj medija u podizanju svijesti o mentalnim problemima.
Konferenciji u Hotelu “Kardial” u Banji Vrućici je prisustvovalo oko 300 predstavnika institucija, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, udruženja lica sa mentalnim bolestima i poremećajima, organizacija profesionalaca u mentalnom zdravlju, kao i međunarodnih organizacija u BiH.
Projekat podržava Vlada Švajcarske, a realizuje Asocijacija XY.


Pripremila: Jelena Vujić

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

27 FEB 2018 Autor: Medicicom

Riječ urednika