Zdravstvo Srbije

02 JUL 2018
Autor:
Medicicom

Predstavljamo
Institut za rehabilitaciju Beograd

Institut za rehabilitaciju Beograd je nastavnonaučna zdravstvena ustanova, baza Medicinskog fakulteta u Beogradu kao i više visokih strukovnih škola medicinske struke. Ima tri organizaciona dela Institut u Sokobanjskoj u Beogradu, Selters banju u Mladenovcu i lečilište “Vrmac” u Prčnju.
Za razgovor sa dr Snežanom Kostić, v.d. direktorom Instituta za rehabilitaciju, teško dogovaramo termin razgovora jer je u stalnom pokretu između Beograda, Mladenovca i Prčnja.
Iako je oformila sjajan tim saradnika, ipak, kao rukovodilac mora i stiže lično u sva tri organizaciona dela. Ne govori nam, ali znamo da je kćerka prim. dr Tomislava Mališića, osnivača banje “Selters”, koji je početkom 70- tih prošlog veka, bukvalno od jedne zapuštene česme u bari kraj Mladenovca, “podigao” Institut i banju “Selters”. Prvi put u Srbiji objedinio je lečenje, nauku i umetnost. Uspeo je da sa “Seltersom” poveže zavode u Sokobanjskoj u Beogradu i lečilište u Prčnju. Unapredio je medicinu rada u Srbiji i povezao je sa turizmom. Prvi je u “Seltersu” uspostavio saradnju sa kineskim lekarima, nakon čega mu je tadašnji gradonačelnik Pekinga, koji kasnije postaje i predsednik Kine, bio u gostima. Ali to je istorija sa kojom se možemo ponositi, jer su još tada ovom institutu i banji udareni pravi, dobri i čvrsti temelji.
Pod utiskom prošlih vremena vraćamo se u sadašnjost i razgovor sa direktorkom Snežanom, ekskluzivno za časopis “Medici.com”, počinjemo pitanjem:

Gotovo da nema osobe u regionu koja nije čula za “Selters” banju. Gde se ona nalazi i kome, u stvari, pripada?
SELTERS BANJA, nadomak Beograda, jedina banja koja pripada beogradskoj opštini, je organizacioni deo Instituta za rehabilitaciju. “Selters” je već decenijama nosilac većeg dela medicinske delatnosti Instituta - sa 300 kreveta u mreži zdravstva Republike Srbije, prepoznat kao rehabilitaciona ustanova gde se uspešno”dižu na noge”najteži pacijenti.
“Selters” je u Mladenovcu smešten na obroncima planine Kosmaj u široko rasprostranjenom šumovitom predelu, a blizina Beograda, koji je na 45 km udaljenosti autoputem, čini ga prestonici najbližem prirodnom lečilištu.
Tek 1974. godine, posle obimne rekonstrukcije i dogradnje starog hotela, osnivanjem Zavoda za medicinu rada i rehabilitaciju započinje razvoj „Seltersa“ kao zdravstvene ustanove.

Ko su vaši pacijenti? Posle kojih bolesti se rehabilituju u “Seltersu”?
Posle teških moždanih udara pacijenti bivaju često iz bolnice, gde su zbrinuti direktno, prebačeni kod nas a uz pomoć vrhunskih timova lekara specijalista, logopeda, defektologa, psihologa, visokih fizioterapeuta i obučenih medicinskih tehničara opet staju na svoje noge, osposobljeni za samostalan život. Takođe, pacijenti nakon ugradnje proteze, najčešće kuka ili kolena, od nas odlaze bez štaka.

Šta biste posebno izdvojili kao razliku u odnosu na druge banje u Srbiji?
U “Seltersu”, osim odeljenja za neurološke, ortopedske i reumatološke pacijente, imamo i dečje odeljenje koje moramo posebno izdvojiti - kod nas se ambulantno, ali i stacionarno, zbrinjava najosetljivija patologija dečjeg uzrasta pod vođstvom lekara subspecijalista dečje fizikalne medicine i rehabilitacije. Deca su smeštena u komfornim dvokrevetnim sobama - svaka ima svoje kupatilo, televizor, internet. Takođe, imaju svoju posebnu salu za vežbe u kojoj sa njima rade dodatno edukovani viši fizioterapeuti koji su savladali brojne složene tehnike rada sa ovom decom te kroz igru i pažljiv pristup postižu neverovatne rezultate. Naša je želja da ovo odeljenje u budućnosti bude u punom kapacitetu iskorišćeno i da rehabilitujemo, osim dece sa neurološkim dijagnozama, i decu sa bolestima respiratornog sistema, kao i povredama i prelomima za šta imamo neopodne preduslove prostora, opreme i kadra koji čini multidisciplinarni tim .
Radi unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite uloženo je u renoviranje delova smeštajnih kapaciteta kako dečjeg odeljenja, tako i gde se leče najteži pacijenti kao i dela terapijskih blokova, takođe smeštajnih kapaciteta u novijem „hotelskom“ delu namenjenom zdravstvenom turizmu.

Koliki su kapaciteti vaše ustanove?
Okrenuti rehabilitaciji teških pacijenata za koje u “Seltersu” imamo 300 kreveta u mreži manje smo imali potrebe da se razvijamo u komercijalnom delu. Međutim, vremena se menjaju i u eri vladavine tržišne ekonomije samo prihod koji ostvarimo prodajom smeštaja i usluge van ugovorenih kreveta sa Fondom zdravstva možemo da koristimo za investiciona ulaganja opet sa ciljem da upućenom pacijentu kao i onom koji sam plaća bude pružena vrhunska usluga.
Usluge se pružaju i kroz ambulantno-polikliničku službu kao i kroz stacionarnu rehabilitaciju koja je organizovana u dva objekta sa ukupnim kapaciteom oko 500 postelja.

Jeste li uspeli da učinite pomak u kvalitetu smeštaja i usluge?
Ovog leta moći ćete da birate, osim zatvorenog mineralnog bazena i između velikog i dečjeg bazena napolju . Takođe je završen projekat pratećih sadržaja kao što je dečje igralište i sportski tereni, a sve u cilju razvijanja naše ustanove i u pravcu zdravstvenog turizma. Za to imamo vrhunske uslove jer poznata je činjenica da nema razvoja zdravstvenog turizma bez medicinskog znanja.
U oba objekta, u renoviranim i savremeno opremljenim terapijskim blokovima, pružaju se procedure hidro-kinezi terapije, mineralne kupke sa selters vodom i podvodnom masažom, kao i ručna masaža, elektroterapija, magneto i laseroterapija, terapija ultrazvukom, kinezi i radna terapija kao i mogućnost korišćenja najsavremenije opremljenog wellness dela sa lekovitim blatom, saunom, slanom sobom…

“Selters” nije samo centar za rehabilitaciju. Imate i specijaliste drugih specijalnosti na raspolaganju?
U “Seltersu” imamo mogućnost da tradiciju razvijene rehabilitacione ustanove sa implementiranim sadržajima klasičnog medicinskog pristupa koji podrazumeva pregled, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije klasičnim metodama dopunimo metodama prirodnih lekovitih faktora – specifične, nadaleko poznate “Selters” vode i peloida . Naravno, i blaga umereno kontinentalna klima sa velikim brojem sunčanih dana i obilnim isparenjima eteričnih ulja iz okolnih četinara kao i obližnjeg šumskog kompleksa planine Kosmaj doprinosi telesnom i duhovnom blagostanju.
Osnovna delatnost je rehabilitacija na čelu sa lekarima specijalistima fizikalne medicine i rehabilitacije, fizioterapeutima i medicinskim tehničarima. S obzirom na široko indikaciono područje tim čine i lekari konsultanti iz različitih oblasti – internista, psihijatar, neurolog, psiholog, defektolog, logoped, radiolog, hirurg…
U savremeno opremljenoj laboratoriji mogu da se urade sve potrebne analize.

Koliko se možete baviti prevencijom?
Prateći stare, a ponovo moderne trendove koje možemo nazvati potrebom savremenog čoveka za brigom o sopstvenom zdravlju i mi se razvijamo kao zdravstvena ustanova u tom pravcu. Potreba za primarnom prevencijom zdravlja je kod nas prepoznata ali još nedovoljno razvijena. Naš čovek često ode lekaru kad je već ozbiljno bolestan. Mi na svim nivoima moramo podizati svest stanovništa - bolje je sprečiti nego lečiti. Savremeni čovek i nije svestan koliko je izložen stresu kao jednom od najvažnih faktora rizika za sve bolesti. Jedan od načina podizanja nivoa svesti je i upoznavanje sa mogućnostima naših banjskih lečilišta.
Kako biste opisali vaš pristup rehabilitaciji?
Prirodni lekoviti činioci kao što su to mineralna voda, blato, povoljni klimatski faktori od davnina počivaju na celovitom pristupu ljudskom organizmu - takozvanom holističkom pristupu, što znači da telo, um i duh čine jednu nerazdvojnu celinu, a ozdravljenje dolazi iznutra! Posebno moramo znati da samo primena prirodnih lekovitih činilaca, koja je integrisana sa klasičnim medicinskim pristupom, može dati željeni rezultat.
Mineralna voda “Selters” spada u visokomineralizovane vode, a po svom sastavu je alkalno-murijatična, ugljenokisela hipertermalna, na svom izvoru ima temp. 50 stepeni C. Pronađena je slučajno krajem pretprošlog veka u potrazi za pijaćom vodom. Vrlo brzo potom je ispitana i atestirana, a u flaširanom obliku nalazila se u apotekama širom Evrope pre više od sto godina. Tada je dobila i nagrade za kvalitet i lekovitost (u Briselu 1906, u Londonu 1907)

Recite nam nešto o planovima za budućnost.
Vredno radeći, nadamo se da smo na dobrom putu te i za naredni period imamo velike planove. Dalje renoviranje smeštajnih kapaciteta kao i hidroterapijskog bloka, izgradnja staze zdravlja kao i dečjeg i sportskih igrališta, obnavljanje neophodne medicinske opreme. Stalni akcenat je da higijena bude na što višem nivou kao i na poboljšanju kvaliteta ishrane i snabdevenosti lekovima. Takođe, dalje intenzivnije usavršavanje i podmlađivanje medicinskog kadra je veoma važan zadatak da bismo opravdali tradiciju i visokoobučenim kadrom dalje bili u mogućnosti da pružimo vrhunsku uslugu kako pacijentima koji dolaze na uput, tako i onima koji sami plaćaju.

Čime biste se posebno pohvalili?
Nosilac smo sertifikata inegrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, ISO 9001:2015 i HACCP sistema.
Takođe smo kao zdravstvena ustanova sa visokim standardima od AZUSA januara 2018. stekli akreditaciju na period od maksimalnih sedam godina.

Razgovor vodio: Radenko-Rade Karalić

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

02 JUL 2018 Autor: Medicicom

Riječ urednika