Telemedicina

23 DEC 2017
Autor:
Medicicom

Brže zbrinjavanje bolesnika sa moždanim udarom
Telemedicina - TeleKap
Bolesnike sa moždanim udarom danas liječimo telemedicinom

Prim. prof. dr. Bojana Žvan

Moždani udar je bolest koja pobuđuje najviše strahovanja kako kod zdravih, tako i kod osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima. Napredak u liječenju i preventivi moždanog udara predviđa uzbudljivo razdoblje, koje obećava niži stupanj moždanih udara.

»Vrijeme je mozak«
Akutni ishemijski moždani udar (moždani infarkt) danas liječimo otapanjem krvnih ugrušaka pomoću lijekova koje primjenjujemo u obliku infuzije u venu. Taj način liječenja, koji se naziva tromboliza, daje bolesnicima sa moždanim udarom najmanje 30% veću mogućnost preživljavanja bez invaliditeta. Ipak, tromboliza je učinkovita samo onda kad se primjenjuje najkasnije 4,5 sati nakon pojave prvih simptoma moždanog udara. Moramo biti svjesni da svaku minutu, kada mozak ostane bez krvotoka jer tromb začepi krvnu žilu, odumre 2 miliona moždanih stanica. Zato u neurologiji vrijedi izreka: »Vrijeme je mozak«, a liječenje moždanog udara vječna je bitka sa vremenom.

Telemedicina »TeleKap«- brže zbrinjavanje bolesnika sa moždanim udarom
Radi uskog vremenskog prozora za otapanje ugruška u novije je doba liječenje moždanog udara pomoću telemedicine iznimno značajno budući da osigurava bržu obradu bolesnika sa moždanim udarom bilo gdje u državi, pogotovo tamo gdje nema vaskularnih neurologa. Telemedicinsku mrežu u Sloveniji smo nazvali »TeleKap« (Telemoždani udar) (Slika 1). Pomoću mreže širimo stručno znanje o moždanom udaru u bolnice, gdje takvog znanja, radi manjka stručnjaka, nema pri čemu omogućujemo i bolesnicima u ruralnim područjima države liječenje trombolizom. U zadnje vrijeme, uz pomoć mreže, identificiramo odgovarajuće bolesnike za mehaničko odstranjivanje ugruška posebnim kateterom neposredno iz moždane žile. Metodu nazivamo mehanička revaskularizacija. Takve bolesnike moramo iz cijele države najbržim putem premjestiti u Ljubljanski univerzitetski klinički centar.
Slovenska mreža TeleKap organizirana je po principu »klaster« organizacije, što označi da 12-im slovenskim bolnicama koje su povezane u mrežu sa nacionalnim centrom TeleKap, neprekidno 24 sata dnevno savjetuje specijalist vaskularni neurolog (Slika 2). Sistem telemedicinske tehnologije, uključivo sa visokokvalitetnom videokonferencijom i pregledom radioloških slika na daljinu, može stvoriti sličnu okolinu, kao kad bi liječnik specijalist pregledavao bolesnika u tom mjestu, odnosno kao da bi bio neposredno uz bolesnički krevet (Slika 3).

Vrijeme je bitan pokazatelj kvalitete u mreži TeleKap
Najvažnije za uspjeh liječenja u mreži TeleKap su dobri ishodi liječenja, zato treba u mreži pratiti pokazatelje kvalitete. Bitan pokazatelj kvalitete je vrijeme, zato moramo u sistemu TeleKap osigurati da ne dolazi do zakašnjenja, koje bi moglo negativno utjecati na dobar ishod liječenja, bilo zbog tehnoloških problema ili ljudskog čimbenika. Zbog ocjene sigurnosti sistema potrebno je precizno pratiti pokazatelje kao što su moždano krvarenje ili smrt. Za dugotrajnu ocjenu ishoda liječenja upotrebljavamo ljestvicu funkcionalne onesposobljenosti kod otpusta i 90 dana nakon moždanog udara.

Rezultati liječenja u mreži TeleKap
Mreža TeleKap je počela u Sloveniji djelovati 15.9.2014. i od tada do uključivo 31.8.2017. smo analizirali podatke. U tom vremenu smo obradili ukupno 1972 bolesnika (50,6% muškaraca), starijih od 70 godina bilo je 56% bolesnika. Broj godišnje obrađenih bolesnika se je od godine 2014, kad je bilo u tri i pol mjeseca obrađenih samo 88 bolesnika, popeo godine 2015. na 564, godine 2016. na 698 i godine 2017. 700 bolesnika (do 31. augusta 2017) (Slika 4). Od svih bolesnika sa akutnim ishemijskim moždanim udarom 39,0% primalo je intravensku trombolizu, a mehanička rekanalizacija provela se kod 7,5% svih bolesnika. Godine 2016. su se u mrežnim bolnicama zakašnjenja, u usporedbi sa godinom 2015, od vremena dolaska do trombolize produljila za prosječno 6 minuta, a od početka simptoma moždane kapi do trombolize prosječno za 16 minuta. Tijekom 2017. godine zapažamo trend skraćivanja zakašnjenja, premda još uvijek ne postižemo vremena kao 2015. godine. Najveći dio bolesnika sa akutnim moždanim udarom između 2014. i 2017. godine, koje smo liječili trombolizom, dostigao je 59,5% a najniže 27,5%.  Dobar ishod kod pacijenata tretiranih sa trombolizom (mRS 0, 1 in 2) poslije otpuštanja iz bolnice bio je kod 45% bolesnika (Slika 5).
Velika većina, čak 87% bolesnika, u mreži TeleKap ostala je na liječenju u mrežnim bolnicama.
AIMK – akutni moždani udar; Tromboliza – bolesnici liječeni sa trombolizom; MeR – bolesnici, koji su bili liječeni sa mehaničkom revaskularizacijom; HMK – moždano krvarenje; Drugo - Ostalo

Vizija mreže TeleKap
Vizija mreže TeleKap bila je tretiranje bolesnika sa akutnim moždanim udarom u cijeloj državi. Zamišljena je kao samostalan, nezavisan republički centar koji se nalazi u tercijarnoj kliničkoj instituciji sa vlastitim stalnim kadrom i virom financiranja, premda se to za sada još nije ostvarilo. Nakon tri godine, možemo reći da broj obrađenih bolesnika raste, što ukazuje da je mreža za slovenske bolesnike sa moždanim udarom nužna. Međutim, važni indikatori kvaliteta, kao što su prekomjerna kašnjenja u tretmanu pacijenata, ne poboljšavaju se. Nedostatak organizacije mreže TeleKap ima za posljedicu tek malo upotrebljive statističke podatke o uspješnosti liječenja. Registar bolesnika sa moždanožilnim bolestima još uvijek nemamo. Rješenje moramo tražiti u organizaciji nacionalne mreže TeleKap na osnovu onih principa koje je utemeljila radna skupina za TeleKap na Ministarstvu za zdravstvo u vrijeme planiranja projekta. Samo na taj način možemo pomoću mreže TeleKap poboljšati rezultate liječenja, smanjiti smrtnost i troškove povezane sa invaliditetom, a time i troškove zdravstvenog osiguranja.

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

23 DEC 2017 Autor: Medicicom

Odbor za KVP SANU