Zdravstvo

23 APR 2021
Autor:
Medicicom

Značajna uloga medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta

Covid bolnica u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

Uprkos pandemiji virusa corona, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” uspijeva da svoj rad organizuje na način da odraslim pacijentima i djeci i dalje obezbijedi pružanje prioritetnih zdravstvenih usluga iz osnovnih djelatnosti Zavoda – usluge fizikalne medicine i rehabilitacije, ortopedske hirurgije i baromedicine. Kao i u drugim zdravstvenim ustanovama, obim usluga i broj pacijenata kontinuirano je znatno manji a njega diktira epidemiloška situacija i neophodnost poštovanja epidemioloških mjera za sprečavanje širenja virusne infekcije.

Zbog povećanja broja pacijenata sa COVID-om, resorno Ministarstvo je dalo instrukciju rukovodstvu Zavoda da se od 6. novembra formira COVID odjeljenje u Slatini, što je i učinjeno u konsultacijama sa Univerzitetskim kliničkim centrom RS. Od novembra do sredine marta kroz COVID odjeljenje Zavoda je prošlo skoro 500 pacijenata.

Nažalost, pogoršana epidemiološka situacija je dovela do neophodnosti otvaranja i COVID 2 odjeljenja na lokaciji Slatina i na ovo Odjeljenje je prvih 20-ak pacijenata primljeno već 28. marta. 

Na dan 30.3.2021. na COVID 1 i COVID 2 odjeljenjima Zavoda se liječe 93 pacijenta, od koji 15 nepokretnih i devetoro koji koriste kiseonik. 

COVID 1 i COVID 2 timovi Zavoda su formirani putem reorganizacije rada postojećih odjeljenja. Timovi doktora i sestara iz Zavoda prošli su obuku na COVID odjeljenjima UKC-a, uspostavljeni su kanali komunikacije, preuzeti protokoli liječenja kao i protokoli organizacije medicinske službe i službi podrške. 

Pored neprocjenjivog angažmana ljekara i farmaceuta, koji zajednički medicinski zbrinjavaju COVID pacijente, a o čijem smo znanju, posvećenosti i spremnosti na učenje o liječenju ove nove bolesti pisali u jednom od prethodnih članaka, ovog puta želimo osvijetliti i dvije druge velike grupe zdravstvenih radnika koje su dale i daju veliki doprinos u zbrinjavanju COVID pacijenata – a to su medicinske sestre i fizioterapeuti. 

Na COVID 1 i COVID 2 odjeljenjima je angažovano 39 medicinskih sestara Zavoda. Sve veći broj COVID pacijenata sa težom kliničkom slikom koji se sve ranije premiještaju iz Kliničkog centra, nastavljajući opsežnu parenteralnu antibiotsku i drugu terapiju, stavljaju pred sestre izuzetne zahtjeve za visokostručnom zdravstvenom njegom. Iskustva medicinskih sestara koje sa pacijentima naizmjenično provode 24 sata prenosi nam sestra Miroslava Radosavac: 

„Medicinske sestre i tehničari se sa ovom situacijom nose savjesno i odgovorno. Briga za svoje zdravlje, zdravlje svoje porodice i, naravno, bezbjednost pacijenata, svakako dodatno daje težinu na cjelokupnu trenutnu situaciju. Svjesni smo značaja naše uloge i ponosni na svoj humani poziv, jer je nemjerljiv osjećaj kada pomažete pacijentima u liječenju ne samo njihove bolesti, već i kao podrška da pobijede strah. Dodatno o čemu mora da se razmišlja je potpuna skoncentrisanost na pravilno korištenje zaštitne opreme kako bi zaštitili sebe i druge oko sebe, a sam rad u LZO je veoma težak. Posao medicinske sestre i tehničara je stresan, posebno za mlade tehničare, ali ovaj poziv se i bira upravo iz želje da se pomogne. Mladi tehničari, željni sticanja znanja, uz iskusne tehničare svojim radom zajedno doprinose da se pacijenti tretiraju stručno i profesionalno. Posvećenost pozivu je naš pokretač. Rad je isključivo i samo timski, po nalogu ljekara, uz međusobnu podršku.“

Zbog preusmjeravanja medicinskih sestara sa odjeljenja Zavoda ka COVID odjeljenjima te usljed povećanja i broja COVID pacijenata, posebno nepokretnih, fizioterapeuti su solidarno preuzeli dio posla u njezi pacijenta koje uobičajeno rade medicinske sestre. 

Pored podrške medicinskim tehničarima koja obuhvata podjelu obroka i hranjenje pacijenata koji nisu u mogućnosti da se samostalno hrane, fizioterapeuti provode kineziterapiju kod pacijenata sa naglašenom slabošću, iscrpljenošću, višestrukim komorbiditetima, starije životne dobi u svrhu boljeg oporavka. 

Prema dogovoru sa ljekarima pažljivo se vrši odabir pacijenata koji nemaju kontraindikacije za pasivno i aktivno potpomognute vježbe. Aktivna mobilizacija, vertikalizacija, hod, promjene položaja se vrše prema dogovoru cijelog kovid tima. 

“Pacijente je neophodno poticati na poboljšanje fizičke aktivnosti na nivou postelje i van nje. Potrebna je obuka za provođenje vježbi disanja kako bi se funkcija respiratornog sistema dovela u što bolju fazu. Pravilno disanje kroz fizičku aktivnost, pored medikamenata je osnova bržem oporavku cjelokupnog organizma.”

Istovremeno, uz zahtjev za prihvatanjem sve većeg broja akutnih KOVID pacijenata, raste broj pacijenta upućenih na postCOVID rehabilitaciju koja je organizovana kroz bolničke i vanbolničke usluge na obje lokacije Zavoda, u Trapistima i Slatini. Značajan broj pacijenata se direktno sa COVID odjeljenja upućuje na postCOVID rehabilitaciju. Komplikacije COVID-a su brojne, tako da je i rehabilitacija kompleksna, uz individualni pristup u fizioterapiji. To potvrđuje fizioterapeutkinja Milana Selić koja je dio tima pulmološke rehabilitacije u Zavodu:

“Imajući u vidu da su Covid-om najčešće i najviše pogođena pluća, pacijenti dolaze, na prvom mjestu, sa respiratornim tegobama u vidu respiratorne disfunkcije, smanjenih protoka u disajnim putevima, smanjene tolerancije napora. Bolest pogađa i mišićno-skeletni sistem, gdje dolazi do atrofije mišića, smanjenja obima pokretljivosti zglobova, smanjenja ili gubitka dubokih tetivnih refleksa. S obzirom na to da se radi o multisistematskom oboljenju i sama rehabilitacija zahtijeva multidisciplinarni pristup, što znači da pacijenta zbrinjavamo sa svih aspekata njegove bolesti”.

Otvaranjem COVID odjeljenja su medicinski i nemedicinski radnici Zavoda pružili podršku cjelokupnom zdravstvenom sistemu i stanovništvu RS u borbi sa pandemijom. 

Situacija sa pandemijom virusa corona, koja traje već preko godinu dana, tokom koje stručni timovi Zavoda uspijevaju pružiti i redovne usluge, a istovremeno predano učestvovati u zbrinjavanju sve većeg broja akutnih COVID pacijenata, predstavlja veliki izazov na koji se može odgovoriti samo uz maksimalne napore svih. U borbi sa hroničnim stresom koji nameće pandemija, značajni protektivni fatori su međusobna solidarnost, podrška i razumijevanje kako unutar COVID timova, tako i svih ostalih timova u Zavodu prema svojim kolegama koji su se nesebično upustili u zbrinjavanje COVID pacijenata. 

Tradicionalno zadovoljstvo pacijenata uslugama Zavoda su potvrdili i KOVID pacijenti i njihove porodice iznoseći svoju zahvalnost i blagoslove za sve zdravstvene i nezdravstvene radnike koji su brinuli o njima. 

„Kad je bila korona, bilo je grozno. Mislila sam da neću preživjeti ovo. Na kiseoniku sam bila dvadeset i nešto dana. Sekunde nisam mogla bez kiseonika. Slabo sam se kretala. Ležala sam na Paprikovcu i onda sam otišla kući, pa tamo bila malo, pa pozli, opet dobijem temperaturu, pluća kritična. Onda opet odem kući i dođem nakon toga na rehabilitaciju. Kada sam došla u Slatinu, malo-pomalo je išlo nabolje. Nadam se, dok se još ovdje oporavim, da će to biti baš ono pravo. 

U mojoj kući ima nekoliko stepenica bez rukohvata i ja, kad sam došla kući, nisam mogla da se popnem i onesvijestim se. I od onda imam neki strah, sa rukohvatom mogu a bez njega se bojim. Sad već radim neke vježbe pa se nadam da će i taj strah proći. U Slatini sam imala psihologa. Sad se bolje osjećam, svi su tako ljubazni, uvijek mi daju šta mi treba, usluga je prava. Ovdje stignu svakome prići,“ o svom iskustvu ovako govori Jagoda Lukić iz Laktaša.

 

Rehabilitacioni tim Covid bolnice Zavoda

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

23 APR 2021 Autor: Medicicom

Uvodna reč