Zdravstvo

13 AUG 2018
Autor:
Medicicom

Intervju: Prof. dr Vlado Đajić, generalni direktor UKC RS
UKC RS u novom ruhu, uz podršku predsjednika i Vlade RS

Vlada Republike Srpske imenovala je prof. dr Vladu Đajića za generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra RS 25. maja 2018. godine. U prethodnih godinu dana, od kada je prof. dr Vlado Đajić vršio funkciju v.d. generalnog direktora, urađeno je mnogo na stabilizaciji poslovanja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske sa nastavkom angažovanja na rekonstrukciji i modernizaciji UKC RS kao regionalnog lidera. Za čitaoce časopisa „Medici.com“, razgovaramo sa prof. Vladom Đajićem.

Kakvo ste stanje zatekli prilikom primopredaje dužnosti u aprilu 2017. godine, kada ste stupili na čelo najveće zdravstvene ustanove u Srpskoj i da li ste uspjeli da pozicionirate UKC RS kao regionalnog lidera?
Na samom početku želim da istaknem da smo moji saradnici i ja od samog početka imali veliku podršku rukovodstva Republike Srpske. Stupanjem na dužnost novi menadžment je zatekao velike probleme kako organizacione, tako i finansijske. Prvenstveno mislim na dugove zbog skoro petogodišnjeg neuplaćivanja poreza i doprinosa, što je apsurdno, jer su praktično zdravstveni radnici koji liječe pacijente bili dovedeni u situaciju da ne mogu da ovjere svoje zdravstvene knjižice. Zatekli smo i velike dugove prema dobavljačima i bankama, nedostatak lijekova, ustanova nije organizaciono funkcionisala na zadovoljavajućem nivou, a veoma malo, ili gotovo nikako, se radilo na edukaciji medicinskog kadra. Mogu slobodno da kažem da su uloženi veliki napori i da se imamo čime pohvaliti, ali i da moramo da nastavimo da i dalje mnogo radimo. Zaista smo nadomak cilja da se pozicioniramo kao regionalni lider u pružanju zdravstvenih usluga. Naravno, ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez podrške predsjednika Srpske i Vlade RS. Dolaskom novog rukovodstva počelo se sa isplatom bruto plata, a od maja ove godine isplaćuje se i naknada za prevoz radnicima. Postali smo najveća internacionalna ustanova u BiH, stručnjaci dolaze u UKC RS, izvode procedure zbog kojih su naši pacijenti morali da odlaze u centre u regionu. To je velika olakšica i za FZO RS i za njihove porodice. Naši ljekari i sestre se edukuju u renomiranim centrima. Moram naglasiti da dajemo i novčanu naknadu za objavljene radove u inostranim časopisima.

Nakon nekih pola godine od vašeg dolaska na čelo UKC RS, održan je i sastanak u Upravi UKC RS sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, na kojem su dogovoreni koraci o pomoći za još bolje funkcionisanje UKC RS. Šta je to značilo u praksi?
Prvenstveno želim da se u ime zaposlenih, a i korisnika naših usluga, zahvalim predsjedniku RS Miloradu Dodiku, premijerki RS Željki Cvijanović, ministru finansija Zoranu Tegeltiji na njihovoj podršci. Taj sastanak predstavljao je prekretnicu u funkcionisanju naše ustanove. To se i pokazalo u vremskom periodu koji je uslijedio. Rukovodstvo Republike Srpske prepoznalo je značaj UKC RS za unapređenje zdravlja i kvaliteta života našeg naroda. Tada smo napravili plan reprogramiranja postojećih dugova, plan organizacionog funkcionisanja te plan ulaganja u kadar i njegovu edukaciju. Mogu slobodno da kažem da menadžment UKC RS ima punu podršku institucija Srpske u načinu organizacije, aktuelnim i budućim projektima, tekućem poslovanju, kao i prevazilaženju finansijskih problema.

Pored otvaranja izgrađenog Južnog krila UKC RS i razdvajanja ambulantnih i bolničnih pacijenata, najvažniji za zdravstvo Srpske jeste Projekat rekonstrukcije centralnog medicinskog bloka i izgradnje Sjevernog krila. Za vrijeme Vašeg mandata, u julu prošle godine završena je još jedna etapa preseljenja u rekonstruisane i opremljene etaže u Centralnom medicinskom bloku, a potom je u decembru preseljena i prva organizaciona jedinica sa lokacije u centru grada na lokaciju Paprikovac - Klinika za plućne bolesti. Da li su pacijenti zadovoljni pružanjem usluga i smještajem u novoopremljenom prostoru?
Jeste, u julu su preseljene klinike koje su već bile smještene u Centralnom medicinskom bloku, Kardiologija, Onkologija, Služba intenzivne medicine za nehirurške grane, dio Službe za maksilofacijalnu hirurgiju. I pacijenti i osoblje dobili su savremeno opremljene prostorije i neuporedivo bolje uslove za boravak i rad. Reakcije pacijenata su više nego pozitivne, svi pacijenti sada leže u dvokrevetnoj ili jednokrevetnoj sobi, što je potpuno drugačije u odnosu na prethodno stanje kada smo imali nekomforne sobe, dotrajalu stolariju i mokre čvorove. Kreveti su sada automatizovani, svaka soba ima vlastiti toalet, tuš te je omogućena i stalna komunikacija pacijenata sa medicinskim sestrama/tehničarima, preko uređaja za poziv, koji se nalazi u sobi. Kada već pominjemo Kardiologiju, moramo da se pohvalimo da ekipa dežurnih interventnih kardiologa UKC RS zbrinjava 24 sata sedam dana u nedjelji akutni infarkt miokarda što ne predstavlja samo spasavanje života, već praktično možemo da kažemo da je taj pacijent izliječen ukoliko je došao na vrijeme, čime rijetko koji centar može da se pohvali. Da imamo punu podršku institucija Republike Srpske govori i dinamika preseljavanja klinika u renovirane etaže, prvenstveno Pulmologije koja je više decenija bila smještena u neuslovnim prostorijama što predstavlja istorijski momenat.

Koji su dalji planovi u pogledu Projekta rekonstrukcije, preseljenja klinika i šta će sve biti smješteno u novom Sjevernom krilu te koji je njegov značaj za unapređenje rada u ustanovi kojom rukovodite?
Naš plan je da se do jeseni presele sve hirurške klinike sa lokacije u centru grada u moderan prostor te da se pusti u rad Sjeverno krilo u kojem će se nalaziti najmodernije operacione sale i intenzivne njege sa 44 kreveta, kao i Centar urgentne medicine, Patologija, Sterilizacija. To će predstavljati ostvarenje višedecenijskog sna naših radnika i stanovnika Srpske da se najveća zdravstvena ustanova konačno smjesti pod jedan krov. Nebrojene su prednosti i značaj puštanja u rad Sjevernog krila kako za osoblje, tako i za pacijente. Standard bolničnog liječenja biće značajno unapređen. Npr. ukoliko je pacijent imao saobraćajnu nesreću, on sanitetskim vozilom dolazi u Centar urgentne medicine u blizini kojeg je instaliran novi moderan CT aparat za dijagnostiku hitnih slučajeva, plus činjenica da će nas samo hodnik dijeliti od Zavoda za kliničku radiologiju, gdje se takođe vrši dijagnostička obrada. U slučaju da je tog pacijenta potrebno hitno podvrgnuti operativnom zahvatu, on će se moći obaviti na istoj etaži u jednoj od dvije operacione sale za hitne slučajeve, čime će se spriječiti nepotrebno gubljenje vremena. Takođe, na spratu iznad nalaziće se 10 najsavremenije opremljenih operacionih sala.

Rekonstrukcija ne podrazumijeva samo izgradnju i opremanje, već i izmijenjen način organizacije rada i edukaciju kadra. Recite nam ko od stručnjaka iz regiona dolazi u UKC RS i gdje se sve edukuju mladi ljekari?
Okupili smo eminentne stručnjake, neke porijeklom sa ovih prostora, i za njih možemo da kažemo da su svjetska imena. U našu ustanovu dolazi dr Nikica Grubor, specijalista hirurgije sa anestezijom, jedan od najboljih abdominalnih hirurga, posebno specijalizovan za hirurško zbrinjavanje digestivnih organa i pankreasa, akademik prof. dr Vojko Đukić, specijalista otorinolaringologije, doc. dr sc. med. Radoje Simić, specijalista dječje hirurgije, dr Vladimir Kojović, specijalista urologije i svjetsko ime u urogenitalnoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Tu je i naš dr Aleksandar Lazarević, svjetski priznat kardiolog, savjetnik naše ustanove za međunarodnu saradnju i edukaciju. Benefiti ovakvog vida saradnje su višestruki. Na ovaj način štede se finansijska sredstva FZO RS, smanjuju se materijalni troškovi porodica pacijenata koji bi za ovakve zahvate odlazili van RS, a takođe jedan od najvećih benefita je što dolaskom ovih stručnjaka radimo na edukaciji našeg kadra jer oni uz njih uče. Moram da naglasim da pri planiranju i organizaciji ovih posjeta imamo izvanrednu saradnju sa rukovodiocima najvećih zdravstvenih centara u Srbiji kao i sa ministrom zdravlja Republike Srbije dr Zlatiborom Lončarom. Na edukaciju u AKH Beč otišli su ljekari sa vaskularne hirurgije i nefrologije, sa radiologije i ortopedije, sa oftalmologije i anestezije. Obavljena je i edukacija iz ginekologije i opšte hirurgije, a u toku je edukacija ljekara abdominalne hirurgije i neurohirurgije. U Univerzitetkom kliničkom centru Ljubljana obavljena je edukacija naših ljekara iz ginekologije i akušerstva, kao i edukacija iz oblasti vaskularne hirurgije, endokrinologije i radiologije, kao i intenzivna edukacija iz pedijatrijske neurologije. Pored ljekara, i medicinske sestre su prošle edukaciju u UKC Ljubljana i, bez sumnje, stekle kvalitetnu osnovu za nadogradnju i unapređenje našeg sistema rada.
Veoma je važno da spomenem projekat kardiohirurgije. I pored prvobitnog plana da se Kardiohirurgija izgradi po principu javnoprivatnog partnerstva, zahvaljujući podršci Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS i Vlade Republike Srpske, ona će biti vlasništvo Univerzitetskog kliničkog centra RS i Republike Srpske. Ovo je još jedan pokazatelj trajnog opredjeljenja poslovodstva UKC RS, zajedno sa rukovodstvom Srpske, da se naša ustanova pozicionira kao regionalni lider u pružanju zdravstvenih usluga. Projekat izgradnje Kardiohirurgije koja će biti u vlasništu UKC RS, predstavlja veliki uspjeh koji će u konačnici doprinijeti poboljšanju i očuvanju zdravlja stanovnika Srpske. Takođe, u toku su pregovori sa eminentnim stručnjacima iz Srbije, Slovenije i Austrije koji će dolaziti u UKC RS kako bi izvodili kardiohirurške procedure. Paralelno, naši ljekari će odlaziti na petogodišnje specijalizacije u inostranstvo kako bi nakon edukacije počeli samostalno da obavljaju najsloženije kardiohirurške zahvate. Nakon izgradnje, opremanja i puštanja u rad Kardiohirurgije, naši pacijenti neće morati da odlaze u inostrantvo, gdje su dugačke liste čekanja, kako bi bili podvrgnuti složenim operativnim zahvatima iz ove oblasti, a samim tim smanjiće se troškovi Fonda zdravstvenog osiguranja RS, kao i njihovih porodica.

Nedavno smo svjedočili promptnoj reakciji i spasavanju djevojčice iz Jezera koja je u UKC primljena zbog otkazivanja svih vitalnih organa koje je nastalo zbog utapanja. Kažite nam nešto više o tome, kao i o saradnji sa eminentnom doktoricom iz Slovenije.
Moram da naglasim da veliku zahvalnost dugujemo pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova RS zbog brze intervencije prilikom odlaska u Sloveniju po eminentnog stručnjaka doc. dr Vojku Gorjup, specijalistu internistu-intenzivistu, direktora ECMO centra za Sloveniju. S obzirom na to da UKC RS jedini na prostoru cijele Bosne i Hercegovine odnedavno izvodi proceduru VV ECMO – ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju tzv. „vještačka pluća“, čija nabavka ne bi bila moguća bez podrške MZSZ RS, doc. dr Gorjup, vodeći stručnjak u zbrinjavanju kritično oboljelih pacijenata i ekspert iz oblasti VV ECMO-a, došla je u našu ustanovu i pomogla našim ljekarima u zbrinjavanju pomenute pacijentkinje. Djevojčica se odlično oporavila, normalno razgovara i čita te je iz naše ustanove upućena na fizikalni tretman u Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Doktor Miroslav Zotović”. Doc. dr Gorjup kontinuirano sarađuje sa našim ljekarima na medicinskoj edukaciji iz intenzivne medicine, hemodinamskog praćenja kritično oboljelih pacijenta te u radu sa pomenutim aparatom. Ovo je još jedan u nizu dokaza da poslovodstvo Univerzitetskog kliničkog centra RS, uz podršku Vlade Republike Srpske, kontinuirano radi na unapređenju rada u najvećoj zdravstvenoj ustanovi, a samim tim na unapređenju zdravlja naših pacijenata.

UKC intenzivno radi na uvođenju novih procedura. O kojim je sve procedurama riječ?
Tako je, u junu prošle godine svjedočili smo vrhunskom uspjehu hirurških timova naše ustanove. Ljekari specijalisti plastične i rekonstruktivne hirurgije, specijalisti ortopedije i traumatologije, uz veliku podršku anestezije, su, po prvi put u istoriji UKC RS, izveli replantaciju kompletne šake. Operacija je trajala oko pet časova, pacijent je primljen sa ekstremno teškom povredom desne šake koja je bila amputirana u nivou ručnog zgloba. Naši ljekari odlučili su se na riskantan poduhvat. Već sedam dana nakon operacije pacijent je bio stabilan, a replantirana šaka vitalna tako da je uključen tretman specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije radi održavanja mobilnosti zglobova šake. Takođe, u Službi za torakalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, u julu prošle godine, počelo se sa izvođenjem VATS (Video Assisted Thoracic Surgery) timektomije. Radi se o najmodernijoj operaciji grudne žlijezde i to endoskopskim putem - bez otvaranja grudnog koša koja do sada nije izvođena na prostorima Bosne i Hercegovine. Riječ je o sofisticiranoj tehnici koja zahtijeva posebnu opremu, kao i poseban trening hirurga. VATS timektomija omogućava brži oporavak pacijenta, kraću hospitalizaciju od svega dva dana, neuporedivo veći komfor, manju bolnost za pacijenta kao i nižu stopu komplikacija i isti rezultat uz manje troškove. Možemo da se pohvalimo i time da je eminentni kardiolog iz Kantonalne bolnice u Lucernu dr Cuculi, zajedno sa našim interventnim kardiolozima, prije mjesec dana uradio složenu kardiološku proceduru - otvaranje hronične totalne okluzije koronarne arterije kojom se poboljšava protok krvi u srce, a u kojoj je korišten balon sa jako visokim pritiskom - od 50 atmosfera. Ova složena kardiološka procedura izvedena je po prvi put u UKC RS, ali i u regionu. Nedavno su ljekari Službe za vaskularnu hirurgiju UKC RS uradili veoma komplikovan operativni zahvat kod pacijenta sa urođenom promjenom strane unutrašnjih organa. Težina ovog operativnog zahvata ogleda se u tome što je riječ o pacijentu koji ima urođenu malformaciju, tj. promijenjenu stranu untrašnjih organa - situs inversus što se u medicinskoj praksi izuzetno rijetko sreće pa je samim tim zbog poremećenog anatomskog odnosa organa i zahvat izuzetno komplikovano izvesti.

UKC RS je tu zbog pacijenata i oni su u fokusu Vaše pažnje, ali najviše smo osjetljivi kada se radi o zbrinjavanju najmlađih vitalno ugroženih pacijenata. I tu je rukovodstvo Republike Srpske pokazalo svoje opredjeljenje da pruži punu podršku radu UKC RS, a posebno radu Klinike za dječje bolesti. Recite nam nešto više o ovoj važnoj donaciji.
U januaru ove godine, Odjeljenje intenzivne njege i terapije Klinike za dječje bolesti dobilo je pet novih i savremenih inkubatora za prijevremeno rođenu djecu, kao i pet novih monitora sa centralnom jedinicom za bolji monitoring vitalno ugroženih pacijenata. Sredstva za nabavku ove opreme obezbijedila je Vlada Republike Srpske i ja ovom prilikom ponovo naglašavam našu zahvalnost. Ova oprema značajno će uticati na unapređenje uslova za zbrinjavanje prijevremeno rođenih beba te poboljšati rezultate rada ovog odjeljenja, koji su na evropskom nivou.

Takođe, rukovodstvo RS imalo je sluha i pokazalo brigu za najosjetljiviju populaciju u praznično vrijeme, tačnije za Vaskrs.
Da, zaista human gest našeg predsjednika Dodika i ministra zdravlja dr Bogdanića. Želja je bila da se našim najmlađim pacijentima, koji nisu u svojim domovima, dočara ta atmosfera i da se ublaži strah od boravka u bolnici onoliko koliko je to moguće. Predsjednik je bio izuzetno dirnut vidjevši djecu smještenu u Klinici za dječje bolesti i Klinici za dječju hirurgiju, što se i pored bolničke atmosfere raduju Vaskrsu. Tom prilikom je najavio da će se nastaviti sa rekonstrukcijom UKC RS što podrazumijeva i rekonstrukciju objekta u kojem su smještene i ove klinike.

UKC RS je u junu bio domaćin međunarodne konferencije o upravljanju medicinskim otpadom. UKC RS je jedina zdravstvena ustanova koja na ekološki prihvatljiv i zakonski regulisan način zbrinjava medicinski otpad, možete li nam reći nešto više o tome?
S ponosom mogu da kažem da je UKC RS jedina zdravstvena ustanova u Srpskoj koja zbrinjava više od 600 tona medicinskog otpada godišnje, na zakonom regulisan i ekološki prihvatljiv način, te posjeduje ekološku dozvolu. Prije više od četiri godine nabavkom i instaliranjem montažnog objekta za odlaganje medicinskog otpada UKC RS riješio je tri veoma važna problema, a to su odlaganje i skladištenje citostatskog, hemijskog i farmaceutskog otpada na adekvatan i zakonom propisan način, kao i skladištenje uzoraka za patohistološku analizu iz Zavoda za patologiju, što nas čini liderom u upravljanju medicinskim otpadom.

Koja je važnost projekta koji se odnosi na prevenciju zavisnosti od igara na sreću (Saradnja sa ALPISOM)?
Ovo je samo jedna u nizu akcija koje UKC RS sprovodi sa ciljem prevencije bolesti i očuvanja zdravlja stanovnika RS. Naša ustanova i Asocijacija legalnih priređivača igara na sreću - ALPIS potpisali su ugovor o saradnji kojim je predviđena edukacija zaposlenih u kompanijama članicama ALPIS-a, kako bi u direktnoj komunikaciji sa igračima reagovali na prve simptome eventualne zavisnosti od igara na sreću. Saradnja sa Asocijacijom legalnih priređivača na sreću značajan i veliki korak u prevenciji i sprečavanju zavisnosti od igara na sreću. Veoma je bitno da zaposleni u kompanijama, koji su u svakodnevnom kontaktu sa igračima, mogu da prepoznaju potencijalne zavisnike. Njihovu edukaciju obavljaće osoblje Klinike za psihijatriju UKC RS.

UKC RS je aktivno angažovan na podizanju svijesti o važnosti preventivnih pregleda i sprečavanju nastanka oboljenja. Vi ste svojevremeno bili i na čelu Projekta prevencije moždanog udara, a jedan od nedavnih primjera pravovremenog reagovanja u prevenciji moždanog udara bio je i u slučaju poznatog pjevača Halida Bešlića...
Koliko je bitan preventivni pregled kojim se pravovremeno može spriječiti nastanak ovog oboljenja govori upravo iskustvo našeg poznatog pjevača koji me je pozvao prolazeći kroz naš grad, na putu ka svom sljedećem koncertu, a ja sam mu uzvratio pozivom na pregled. Upravo tim neplaniranim ultrazvučnim pregledom krvnih sudova glave i vrata (TCCD) uočio sam stenozu (zakrčenje) karotidnih krvnih sudova od čak 90% što je lako moglo dovesti do masivnog infarkta mozga. Halid je, nakon ove pravovremene dijagnostičke obrade, upućen u Univerzitetski klinički centar Ljubljana gdje mu je dr Zoran Milošević ugradio stent najnovijom interventnom neuroradiološkom metodom. Inače, sarađujemo i sa dr Zoranom Miloševićem, koji je uključen u edukaciju naših ljekara u UKC Ljubljana, koji će potom u našoj ustanovi izvoditi procedure plasiranja stenta u krvne sudove vrata i glave kao i „vađenja tromba“ iz krvnih sudova mozga nakon nastanka moždanog udara.
Ne mogu da ne spomenem da je najveći napredak u liječenju bolesnika sa određenim oblikom ishemijskog moždanog udara postignut primjenom tzv. trombolitičke terapije, koja četiri puta povećava mogućnost dobrog konačnog ishoda, a koja se godinama primjenjuje u jedinici za moždani udar UKC RS. Ja želim u ime naše ustanove da pošaljem poruku da pravovremenim pregledom i prevencijom možemo spriječiti nastanak moždanog udara.

Toliko toga je urađeno za ovih 15 mjeseci, kako vidite UKC RS u narednoj godini?
Dakle, već krajem septembra ove godine Univerzitetski klinički centar Republike Srpske biće u potpuno u novom ruhu.
Nakon što pustimo u rad u potpunosti rekonstruisan Centralni medicinski blok i novoizgrađeno Sjeverno krilo, pred nama je mnogo posla u smislu organizacije rada u novim uslovima i sa novom opremom. I dalje ćemo nastaviti da radimo na kontinuiranoj edukaciji našeg kadra jer to i jeste jedna od najvažnijih karika u našem daljem razvoju. Uskoro ćemo početi sa implementacijom Projekta kardiohirurgije, a vjerujem da ćemo vrlo brzo početi i sa rekonstrukcijom zgrade Maternitea u kojoj su smještene Klinika za ginekologiju te Klinika za dječje bolesti i Klinika za dječju hirurgiju, kako je to najavio i naš predsjednik. Intenzivno ćemo raditi na poboljšanju statusa zdravstvenih radnika i očuvanju njihovog dostojanstva te zaštiti njihovih interesa. Nastavićemo da ulažemo maksimalne napore da opravdamo poziciju UKC RS kao regionalnog lidera.

Prof. Đajiću, izborna je godina, kako ste i gdje politički angažovani i šta od izbornih rezultata očekujete za naše zdravstvo?
Očekujem da zdravstveni radnici, a i ostali građani Republike Srpske, prepoznaju dosadašnje rezultate rada rukovodstva UKC, ministra zdravlja dr Bogdanića, predsjednice Vlade gospođe Cvijanović i predsjednika RS gospodina Dodika. Očekujem da će dati svima podršku na predstojećim izborima kako bi zajedno nastavili na još većem unapređenju zdravstvanog sistema RS. Ja se na ovim izborima nalazim na listi SNSD-a za Skupštinu Republike Srpske, pod rednim brojem 4 i očekujem podršku birača.
Svečana ceremonija puštanja u rad rekonstruisanog Centralnog medicinskog bloka i novoizgrađenog Sjevernog krila planirana je za 23. septembar ove godine, a o detaljima dinamike preseljenja hirurških klinika i službi javnost će biti blagovremeno obaviještena.

„Medici.com“

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

13 AUG 2018 Autor: Medicicom

Riječ urednika