Zdravstvo

21 AUG 2022
Autor:
Medicicom

Aktivnosti u zajednici, psihosocijalna podrška

Terapijsko jahanje

Javna ustanova “Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora” Banjaluka, u saradnji sa organizacijom “Energija života”, realizuje Projekat pod nazivom „Terapijsko jahanje u cilju unapređenja psihomotornog razvoja djece sa poteškoćama u razvoju“. Ovaj projekat je podržao Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, kojeg provodi Asocijacija za stanovništvo i razvoj (Association Institute for Population and Development - IPD), u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva, uz podršku Vlade Švajcarske.

Opšti cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti djece sa posebnim potrebama, primjena novih terapijskih metoda u procesu rehabilitacije, unapređenje usluga kao i promocija hipoterapije i terapijskog jahanja kao metode od velikog značaja za (re)habilitaciju osoba sa posebnim potrebama, prvenstveno za djecu i njihov rani rast i razvoj.

U ovom projektu je učestvovalo 20-oro djece iz Centra, uzrasta šest do 15 godina, sa oštećenjem sluha, kao i djeca sa određenim razvojnim poteškoćama (Down sindrom, mješoviti specifični poremećaji razvoja i prožimajući poremećaji razvoja). Učesnici su prošli kroz nekoliko faza: od početnog teorijskog dijela (upoznavanje sa vrstama i ishranom konja, prirodnim potrebama konja, ponašanjem u štali i sličnog) do naprednijih faza koje su podrazumijevale hipoterapiju i terapijsko jahanje. Nakon završne faze jedan broj učesnika koji su stekli vještine za sportsko jahanje su izabrani da se dalje pripremaju za takmičenje na Prvenstvu Republike Srpske u parakonjaništvu, a koje je održano 10. jula 2022. godine u Banjaluci. 

Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitacuiju slušanja i govora Banjaluka, pored redovnih tretmana i usluga (slušno-govorne, logopedske i senzorno-integrativne vježbe, vježbe reedukacije psihomotorike i muzičko-ritmičkih stimulacija, kao i usluge psihosocijalne podrške), trudi se da uvede i nove aktivnosti koje će biti od koristi djeci sa smetnjama u razvoju, a jedna od njih je zasigurno i terapijsko jahanje. Iz tog razloga ovaj projekat ima veliki značaj, budući da su zaposleni u Centru uočili brojna poboljšanja i napredak djece, uključene u terapijsko jahanje, i to u različitim sferama psihomotornog razvoja: evidentno je poboljšanje krupne i fine motorike, bolje držanje tijela, koordinacija pokreta, statička i dinamička ravnoteža, razvoj empatije, socijalnih vještina, bolja orijentacija u vremenu i prostoru, kao i smanjen broj ispada u ponašanju. 

Uzimajući u obzir da su svi učesnici prije uključivanja u program terapijskog jahanja testirani različitim standardizovanim testovima (testovi ličnosti, psihomotornih sposobnosti, Inventar anksioznosti, i drugi), konkretni rezultati projekta terapijskog jahanja biće poznati nakon završetka svih planiranih aktivnosti i retestiranja uključenih korisnika usluga Centra. Tada će biti moguće precizirati za svako dijete zasebno koliki je napredak postignut i u kojoj oblasti psihomotornog razvoja. 

Napomena: Za objavljivanje fotografija dobijena je saglasnost roditelja.

Pripremile: Dragana Latinović, dipl. socijalni radnik, i Nikolina Krivošija, dipl. psiholog
JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banjaluka

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

21 AUG 2022 Autor: Medicicom

Uvodna reč