Zdravstvo Srbije

15 JAN 2019
Autor:
Medicicom

Intervju: Dr Slobodan Prodanović
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja“ Aranđelovac

Bukovička banja je smeštena u centru Aranđelovca, u srcu Šumadije, u podnožju šumovite planine Bukulje (696 m nadmorske visine). Aranđelovac je udaljen od Beograda 74 km autoputem preko Mladenovca. Udaljenost od Kragujevca je 55 km, Mladenovca oko 22 km, Topole 14 km i Lazarevca oko 33 km.
Park Bukovičke banje je jedinstven muzej najveće savremene zbirke skulptura na otvorenom, u jednom materijalu – belom venčačkom mermeru, i može se porediti sa nekoliko čuvenih svetskih parkova skulptura – Oterlou u Holandiji ili Hjuston i Forvert u Teksasu.
Pored četiri izvora hladne mineralne vode, temperature 13-14°C, postoji i hipotermalni izvor sa temperaturom vode od 25°C. Izvorske mineralne vode se razlikuju po temperaturi, količini ugljene kiseline i koncentraciji mineralnih sastojaka. Mineralna voda je natrijum-karbonatna i kalcijum-hidrokarbonatna, gvožđevita i ugljenokisela.
Sa dr Slobodanom Prodanovićem, koji je već šest godina direktor specijalne bolnice, sa veoma bogatim radnim iskustvom na različitim rukovodećim poslovima koje je uvek, kao i sada, uspešno obavljao, razgovor vodi Radenko-Rade Karalić ekskluzivno za časopis „Medici.com“.

Po čemu je Bukovička banja posebno poznata, jedinstvena ne samo u Srbiji, već i u Evropi?
Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac je jedina ustanova u Srbiji koja u svom sastavu ima Odeljenje za lečenje, rehabilitaciju i edukaciju dece i omladine obolele od šećerne bolesti. U regionu, a i šire, ne postoji odeljenje ovakvog tipa.
Osnovna namena Odeljenja je da se u njemu hospitalizuju deca i omladina, uzrasta do 18 godina, sa hroničnim oboljenjima – najčešće sa dijabetesom melitusom.
Naročiti značaj u radu ovog odeljenja ima edukacija dece i roditelja. Svrha edukacije jeste upoznavanje sa prirodom šećerne bolesti, praktičnom obukom roditelja i dece sa određivanjem doze i načinom primene inzulina.

Možete li nas ukratko upoznati sa istorijatom lečilišta?
Blagotvorne vode Bukovičke banje otkrivene su u ataru sela Bukovik po kojem je sama banja i dobila ime. U početku su za njenu lekovitost znali meštani, čobani i slučajni prolaznici, ali kako se brzo pročula zbog lekovitosti, banja je postala najcenjenije i najposećenije banjsko lečilište i centar mondenskog života Srbije 19. veka. Prvi pisani tragovi o korišćenju mineralne vode datiraju iz vremena pre 1811. godine. Pouzdano se zna da je jedan od pacijenata koji je dolazio da okrepi svoje zdravlje na izvoru vode bio je prosvetitelj i pisac Dositej Obradović.
Prvi izvor je otkriven slučajno, pri poseti kneza Miloša Obrenovića selu Vrbici, gde se održavala svetkovina (slavio se Sv. Arhanđel po kojem danas grad i nosi ime).
U pratnji kneza Miloša tada je bio i jedan ugledni lekar koga su meštani odveli do obližnje šume, i pokazali mu izvor „gvozdene vode“ o čijim su mu moćima neprestano pričali. Kada je lekar potvrdio ono što su lokalni seljaci već odavno znali, knez je šumu sa čudotvornim izvorom otkupio za dva srebrna pištolja i postavio temelje današnjem lečilištu. Postala je tradicija da se voda sa izvora toči u burad i butele kao stona voda i doprema zapregama na razna mesta, a na zahtev kneza Miloša Obrenovića voda je donošena i na dvor.
Kao godina nastanka Bukovičke banje uzima se 1836. kada je uređen prostor, izgrađeni objekti, a voda dobija i prvo stručno priznanje za lekovitost. Načelnik saniteta Knjaževine Srbije dr Lindermajer prvi je izvršio detaljnu analizu vode ispod Bukulje i dao joj pozitivne ocene u svojoj knjizi „Opisi mineralnih voda“. Iste godine kada je izvršio kvalitetnu analizu vode, Lindermajer je doveo iz Šapca i prvu grupu pacijenata na lečenje u Bukovičku banju, a onda počinju da pristižu i pacijenti iz Uba, Valjeva, Kragujevca, Beograda, ali i iz Pešte i Budima.
Pronalazak termalnog izvora 1935. godine uslovio je gradnju modernog toplog kupatila, otvorenog bazena sa mineralnom vodom, jedinog takve vrste u Srbiji.

Šta je poseban kvalitet, u čemu je lekovitost vode u vašoj banji?
Bukovička mineralna voda svrstana je u red najpoznatijih evropskih i svetskih alkalno-ugljenokiselih voda, blagotvornog okrepljujućeg i osvežavajućeg dejstva na čovekov organizam, širokog dijapazona lekovitosti, a poseduje i preventivno profilaktičko svojstvo ako se redovno koristi po preporukama lekara.
Mineralna voda Bukovičke banje ima lekovita svojstva pijenjem kod oboljenja:
stanja hepatobilijarnog trakta,
gastrointestinalnog trakta,
dijabetesa melitusa,
oboljenja mokraćnih puteva.
Kupanjem u mineralnoj vodi se leči:
zapaljenjski, ekstraartikularni i degenerativni reumatizam.
To su glavne indikacije, koje su klinički potvrđene. Uz upotrebu postupaka i mera fizikalne medicine, higijensko-dijetalnog režima, klimatske faktore, indikaciono područje ima širi spektar:
rekonvalescenti,
postreumatska stanja,
lakši oblici hipertenzije i srčanih oboljenja,
psihički zamoreni,
neurastenije,
anemije,
nespecifična plućna oboljenja (astma, cistična fibroza),
hronična oboljenja i stanja ženskih organa.

Koja se, posebno hronična oboljenja uspešno leče?
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja“ Aranđelovac, na bazi lekovitosti mineralne vode, gline i klime, primenjuje najsavremenije terapijske metode u lečenju oboljenja gastrointestinalnog i hepatobilijarnog sistema, bolesti respiratornog, kao i povrede i oboljenja lokomotornog sistema.
Bolesti gastrointestinalnog sistema: Ulkusna bolest bez komplikacija, funkcionalne bolesti želuca i creva, hronični gastritis i duodenitisi, stanje posle resekcija želuca zbog ulkusne bolesti, hronični colitis, Kronova bolest.
Oboljenja hepatobilijarnog sistema i pankreasa: Posthepatitisni sindrom, hronični hepatits, hronični nekalkulozni holecistitisi i holangitisi, bilijarne diskinezije, stanje posle hirurškog odstranjenja kalkulusa, hronični pankreatitis u fazi remisije.
Bolesti metabolizma: šećerna bolest.
Bolesti urinarnog sistema: Pesak u mokraćnim putevima.
Bolesti respiratornog sistema: Hronični bronhitis, bronhijalna astma, hronična opstruktivna bolest pluća.
Reumatska oboljenja: Zapaljenjski reumatizam, reumatoidni artritis, Behterevljeva bolest, degenerativni reumatizam, artroze, spondiloze, osteoporoza, ekstraartikularni reumatizam, fibrozitisi, miozitisi, panikulitisi, tendinitisi.
Poremećaj i oboljenja periferne cirkulacije
Neurološka oboljenja: Oštećenja centranlog motornog neurona, oštećenja perifernog motornog neurona, multipla skleroza, Parkinsonova bolest.

Osim što imate prirodno „bogatstvo“ lekovitom vodom, kakvi su uslovi za smeštaj i lečenje? Kako ste opremljeni? Raspolažete li potrebnim aparatima i kadrom?
Specijalna bolnica “Bukovička banja” opremljena je najmodernijim uređajima za sprovođenje elektroterapijskih procedura.
Elektroterapija
Elektroterapija predstavlja primenu različitih oblika električne struje u cilju lečenja.
U Specijalnoj bolnici se primenjuje više različitih oblika elektroterapijskih procedura:
TENS - transkutana električna nervna stimulacija
Galvanizacija – lečenje jednosmernom strujom
Interferentne struje – struje srednje frekvencije
Dijadinamičke struje – struje niske frekvencije sa četiri glavna oblika
Jonoforeza lekova – unošenje leka u telo uz pomoć električne struje
Elektrostimulacija – služi za postizanje kontrakcije mišića i stimulaciju nervnih vlakana
Mehanoterapija
Mehanoterapija predstavlja upotrebu mehaničke energije u terapiji. U Specijalnoj bolnici “Bukovička banja” se primenjuje: ultrazvučna terapija, masaža i vakusak terapija.
Kineziterapija
Ona se bavi primenom sistematizovanih pokreta pojedinih delova tela ili celog tela u vidu vežbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamene funkcija lokomotornog aparata, kao i organa i sistema koji su u funkcionalnoj vezi sa lokomocijom.
Radna terapija
U Specijalnoj bolnici “Bukovička banja” radna ili okupaciona terapija je sastavni deo lečenja i rehabilitacije pacijenata. Primenjuje se u cilju vraćanja psihičkih funkcija, koje su kod mnogih bolesti prilično oštećene, a to su: pamćenje, upamćivanje, zapažanje, logičko rasuđivanje itd., kao i mišićnih funkcija: snage, brzine, spretnosti i izdržljivosti.
Termoterapija
Termoterapija se sprovodi primenom parafina i infracrvene lampe, krioterapija primenom leda i terapija glinom.
Parafinoterapija
Ovim terapijama se poboljšava cirkulacija, stimuliše pokretljivost zglobova i mišića i ublažavaju bolovi. Indikacije: degenerativni (zglobni i vanzglobni) reumatizam, zapaljenjski reumatizam u fazi remisije, stanja posle povreda, lakši poremećaji cirkulacije, spazmi glatke i poprečnoprugaste muskulature i oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema.
Glina
Glina sa našeg podneblja, pomešana sa mineralnom vodom u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Bukovička banja” Aranđelovac koristi se u balneoterapijske svrhe od 1997. godine.
Terapijski efekat bukovičke gline se zasniva na hemijskim interakcijama najvažnijih sastojaka gline (aluminijum, silicijum) i mineralne vode iz Bukovičke banje. Najvažnije lekovite karakteristike gline zasnovane su na njenoj strukturi i snazi adsorpcije i apsorpcije (privlači i upija štetna jedinjenja), energetskoj moći i prirodnom uticaju na organizam.
Indikacije za primenu gline su:
Zapaljennjski reumatizam
Degenerativni zglobni i vanzglobni reumatizam
Prelomi i stanja posle preloma
Sportske povrede
Neurološki deficiti
Vaskularna oboljenja
Kožna oboljenja
Hidroterapija
U Bukovičkoj banji hidroterapija je jedna od najvažnijih terapijskih tretmana, koja podrazumeva primenu mineralne vode u terapijske svrhe. Hidroterapija se sprovodi u lokalnim kupkama, kadama sa podvodnom masažom, četvoroćelijskim kadama sa galvanskom strujom i u terapijskom bazenu u koji su instalirane terapijske podvodne masaže, ushodne kupke i biserna kupka - džakuzi.

Kakva je stručna osposobljenost?
Specijalna bolnica raspolaže stručnim kadrom lekara: pet lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, jedan lekar specijalista medicine sporta, tri lekara specijaliste pedijatrije, jedan lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, višim fizioterapeutima, medicinskim sestrama

Kakvi su smeštajni kapaciteti i da li ste zadovoljni popunjenošću?
Kapacitet Specijane bolnice je 130 ležajeva, konforne jednokrevetne i dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne sobe i aprtmani, restoran, otvorene terase, terapijski blok, bazen sa termomineralnom vodom, parking.
Svaka soba poseduje kupatilo i TV sa kablovskim programom. Sve jednokrevetne, dvokrevetne sobe i apartmani su klimatizovani i pored ostalog poseduju i mini bar. Apartmani se sastoje iz dve prostorije, opremljeni su francuskim ležajem i imaju mogućnost za boravak 2 - 4 osobe.
Ustanova je u poslednjih sedam godina kroz niz projekata skoro potpuno rekonstruisana. Urađena je potpuna restauracija fasade i krova 2011. godine. Potom je rekonstruisani kuhinjsko restoranski blok i potkrovlja za smeštaj na odeljenju odraslih. Početkom 2015. je urađena potpuna rekonstrukcija terapijskog bloka. Ove godine je kompletno rekonstruisan centralni deo objekta u površini od 2000 m2.

Da li se preko RFZO upućuje dovoljno pacijenata u vašu banju?
U planu mreže zdravstvenih ustanova naša Ustanova ima 90 kreveta, 40 kreveta za lečenje dece obolele od šećerne bolesti i 50 kreveta za rehabilitaciju. Saradnja sa RFZO je na zadovoljavajućem nivou obzirom da nam deca koja boliju šećernu bolest dolaze sa teritorije cele Srbije, a na rehabilitaciju nam upućuju uglavnom pacijente iz matične filijale Kragujevac. Već nekoliko godina ugovor sa RFZO ostvarujemo u potpunosti. Razlog tome leži i u činjenici da su uslovi koji pacijenti dobijaju , kao i stručni rad i kompletna usluga u na vrlo visokom nivou.

Vaša Ustanova je dobitnik većeg broja priznanja i nagrada. Koja vam je najdraža?
Posebno smo ponosni na nagradu koju nam je Evropa Nostra i komisija evropske unije dodelila za rekonstrukciju objekta Paviljon Knjaz Miloš u parku Bukovičke banje. Naime, tzv Biveta je je posle nevremena u proleće 2014. godine, bila ozbiljno oštećena. Obzirom da je Specijalna bolnica korisnik objekta, krenuli smo u pripremu dokumentacije i pronalaženje sredstava za rekonstrukciju objekta. Ogromnu pomoć smo dobili od ambasade Kraljevine Norveške koja nam je finansirala polovinu projekta, kao od kompanije Knjaz Miloš i Opštine Aranđelovac, koji su zajedno sa Specijalnom bolnicom finansirali drugu polovinu rekonstrukcije. Paviljon Knjaz Miloš je prva fabrika mineralne vode izgrađena 1906. godine na mestu izvora mineralne vode. Kuriozitet predstavlja da je to prvi objekat u Srbiji koji je zidan od armiranog betona. Pošto park Bukovičke banje predstavlja zaštićenu prirodno kulturnu istorijsku celinu, svi objekti u parku su pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulture u Kragujevcu koji je pratio postupak rekonstrukcije.
Kroz projekat rekonstukcije, koji je trajao skoro dve godine, ideja Specijalne bolnice je bila da na centralno mesto u Paviljonu dovedemo sve lekovite vode iz parka koje bi, uz stari deo, nekadašnju točionicu i galeriju, stvorili jednu celinu u korist svih gostiju i pacijenata Bukovičke Banje. Mineralne vode su sastavni deo rehabilitacije u SB Bukovička Banja. Pijenjem mineralne vode u različitim kombinacijama, je osnov lečenja u našoj ustanovi, još od 1840. godine. Rekonstrukcijom paviljona, vodili smo računa, da zapadni deo koji se koristio kao izložbeni to i ostane, kao galerija, jer je inicijalno ovaj deo parka i namenjen kulturi. Tako posetioci banje, pored konzumiranja lekovitih voda, imaju priliku da pogledaju nešto od kulturnih sadržaja i upoznaju se sa istorijom ovog mesta i Bukovičke banje.
Nagrada evropske Unije za kulturno nasleđe Evropa Nostra za 2018. godinu, ima veći značaj jer nam je dodeljena u godini kulture Evropske unije, na evropskom samitu o kulturnom nasleđu održanom u Berlinu u junu ove godine. Našli smo se među deset nagrađenih projekata u najzahtevnijoj kategoriji – konzervacija. Po mišljenju žirija naš projekat je minimalnim sredstvima uspeo da zadrži prvobitnu funkciju.

Koji su vam planovi u neposrednoj budućnosti. Šta vam je prioritet?
Preostala nam je rekonstrukcija hidrobloka u kome se nalazi terapijski bazen. Posle završetka projekta i dobijanja dozvola krećemo u realizaciju. Obzirom da imamo malo postelja namenjenih tržištu preostaje nam da pokušamo da nađemo rešenje za proširenje kapaciteta. Ujedno razvijamo struku uz redovne edukacije i usavršavanje zaposlenih zdravstvenih radnika, jer smatramo da je ulaganje u znanje najbolja investicija u budućnost.

Razgovor vodio: Radenko-Rade Karalić

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

15 JAN 2019 Autor: Medicicom

Riječ urednika