Zdravstvo

22 OCT 2023
Autor:
Medicicom

Obilježen Svjetski dan srca, 29.9.2023.
Koristi srce, znaj o srcu

Kardiovaskularne bolesti (KVB), posebno koronarna bolest (KB) i cerebrovaskularna bolest, spadaju u posljednje vrijeme među najučestalije uzroke smrti sredovečnih i starih osoba u zapadnim zemljama, sa tendencijom širenja prema Podunavlju, Rusiji i zemljama u razvoju. Mortalitet od KVB-a opadao je 2% godišnje u zapadnim zemljama, a povećavao se 6% u istočnim te dijelovina centralne Evrope. Od tih bolesti u svijetu umire 20,1 milion ljudi ili 30% od ukupnog broja umrlih. Izgubljeno je 1,5 milijardi godina života zbog prerane smrti i onesposobljenosti, od kojih je 10% zbog kardiovaskularnih bolesti. Kardiovaskularne bolesti predstavljaju ubicu broj jedan i kod nas i u svi jetu... Svake dvije sekunde jedna osoba umre od kardiovaskularne bolesti. Očekuje se da će do 2030. umrijeti 23,6 miliona ljudi od ove bolesti (KVB). Svjetska federacija za srce (WHF) definisala je cilj da se do 2033. smanji umiranje od KVB-a za 33%.

Od KVB-a, između 1980. i 1990. godine, kada je Bosna i Hercegovina imala najviši mortalitet, 50%, pojavio se trend porasta, sa stopom od 57% smrtnosti u odnosu na sve uzroke smrti 1996. i 1997. godine. Statističke analize pokazuju da je broj oboljelih i umrlih od kardiovaskularnih bolesti najveći u zemljama koje su krajem XX i u prvom desetljeću XXI vijeka bile zahvaćene ratovima i ekonomskom tranzicijom, što je prouzrokovalo razne negativne posljedice, pa i one koje su se odrazile na zdravlje stanovnika tih zemalja.

U Republici Srpskoj, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, mortalitet je 1998. iznosio 53,4%, 1999. 54,5%, 2000. 53,9%, 2002. 53,4% i 2003. 52,9%, a 2012. 50,4%, 2013. 47% i 2014. 47%, 2015. 48%, 2016. 49% i 2017. 49%, 2018. 47%, 2019. 49%, 2020. 47% i 2021. 46%.

Može se zaključiti da je došlo do smanjenja trenda rasta i smanjenja mortaliteta što je potvrdio i izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) gdje su Republika Srpska - Bosna i Hercegovina svrstane među zemlje visokog rizika.

Poznato je da su ateroskleroza i njene komplikacije uzrok kardiovasku- larnih oboljenja u 80% slučajeva.

Brojke su toliko zapanjujuće da je 2013. ishemijska bolest srca uvrštena u Ginisovu knjigu svjetskih rekorda. Želimo da postavimo novi rekord, koji poboljšava zdravlje i pristup njezi za svakog građanina i mobiliše sve da poboljšaju zdravlje kardiovaskularnog sistema. Prevalencija KVB-a se može pratiti do nedostataka u sistemima njege, promjenljivog pristupa prevenciji, dijagnozi i liječenju. Iako je relativno lako pratiti i liječiti, visok krvni pritisak ostaje vodeći faktor rizika za razvoj KVB-a. Način života i omogućavanje korisnih dnevnih izbora takođe su ključni faktori u održavanju zdravog srca. Pravilna ishrana, rekreacija i redovno vježbanje, san i odmor su od vitalnog značaja. Isto važi i za izbjegavanje duvana i štetne upotrebe alkohola.

Ovogodišnji Svjetski dan srca ima za temu „Koristi srce, znaj o srcu“ s ciljem da se svi potrude da upoznaju svoja srca. U svijetu, u kojem je znanje o zdravlju srca ograničeno, je cilj da se razbiju barijere i osnaže pojedinci da preuzmu kontrolu nad svojim blagostanjem.

 

Pres konferencija

Na pres konferenciji, koju je organizovao Meddicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, povodom Svjetskog dana srca, akademik Duško Vulić, predsjednik Fondacije “Zdravlje i srce” i nacionalni koordinator za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Republici Srpskoj rekao je da se unazad 20 godina radilo na prevenciji i adekvatnom tretmanu kardiovaskularnih bolesti i napravljen je određen napredak da se smanji trend rasta umiranja.

Prema njegovim riječima, faktori rizika koji dovode do kardiovaskularnih bolesti, kao što su povišen krvni pritisak, gojaznost, povišen šećer, povišena masnoća u krvi, pušenje, nedovoljna fizička aktivnost i dalje su pod nedovoljnom kontrolom.

“Visok krvni pritisak je tihi ubica koji i dalje nije adekvatno kontrolisan, odnosno ljudi se kasno javljaju i pokušavamo da skrenemo pažnju ljudima da visok krvni pritisak tretiraju adekvatno da ne bi došlo do komplikacija”, kazao je Vulić.

Dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci Ranko Škrbić rekao je da je cilj ovogodišnjeg slogana obilježavanja Svjetskog dana srca “Koristi srce, znaj o srcu” da se skrene pažnja javnosti na faktore koji odnose najviše života u Srpskoj i svijetu.

“Faktori koji mogu znatno uticati na razvoj kardiovaskularnih bolesti: neadekvatna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, prekomjerno pušenje, prekomjerna upotreba alkohola, su promjenjljivi i mi lično možemo na njih reagovati”, naveo je Škrbić.

On je napomenuo da, ukoliko pojedinac nije upoznat o rizicima i vrsti bolesti, rezultati prevencije mogu biti jako loši.

Direktorka banjalučkog Doma zdravlja Nevena Todorović je rekla da ova zdravstvena ustanova kontinuirano, tokom cijele godine, radi preventivne preglede, a podaci su zabrinjavajući.

“Najveći broj naših pregledanih građana ima po tri faktora rizika, a to su nedovoljna fizička aktivnost, pušenje i gojaznost. Zabrinjavajuće je i da mjerenjem više od 50 odsto pacijenata ima povišene vrijednosti holesterola u krvi”, navela je Todorovićeva.

U okviru obilježavanja Svjetskog dana srca, širom Republike Srpske organizovana je promocija značaja fizičke sktivnosti, kontrola faktora rizika u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS, Udruženjem kardiologa RS i domovima zdravlja u RS.

Centralna manifestacija održana je u Banjaluci 29.9.2023. od 16-18h na Banj brdu - Staza zdravlja u saradnji sa Fondacijom “Zdravlje i srce”, Domom zdravlja Banjaluka, Medicinskim fakultetom Banjaluka, Studentskom organizacijom SAMSIC, i Gradom Banjaluka, gdje su prije svega zdravstveni radnici, mladi ljekari, učenici srednje Medicinske škole u Banjaluci, profesori i ljekari u penziji, rekreativci, promovisali redovnu fizičku aktivnost. 

Koraci uz zanimljiv i veseo razgovor skratili su vrijeme i smanjili uspon koji nas je dočekao. Na kraju puta, dočekali su nas radnici „Prizme“, sa aparatima za mjerenje pulsa i krvnog pritiska te omogućili svim učesnicima šetnje da provjere stanje svog srca nakon fizičke aktivnosti. 

Predstavnici iz Farmaceutske kompanije „Hemofarm“ obezbijedili su preparate magnezijuma te olakšali oporavak učesnicima!

Centar za promociju zdravlja i prevenciju bolesti Doma zdravlja Banjaluka, u saradnji sa Medicinskim fakultetom, organizovao je preventivne aktivnosti unutar kolektiva TO “Bema” 21. i 22. septembra.

Cilj ovih aktivnosti je bio da se provjeri stanje svih zainteresovanih radnika i da im se omoguće sve dodatne informacije kada je u pitanju očuvanje njihovog zdravlja.

-Preventivnim aktivnostima su obuhvaćena 374 radnika, a od tog broja 67% ima neki od faktora rizika. Vodeći faktor rizika koji je zabilježen tokom ovih preventivnih pregleda je prekomjerna tjelesna težina (gojaznost), potom hipertenzija, pušenje i visok nivo šećera u krvi – rekla je dr Radmila Stevandić Begović.

Studentska organizacija SAMSIC je organizovala promociju zdravog načina života u Tržnom centru „Delta“ od 12-15h 30.9.2023. Posjetioci su imali priliku da provjere vrijednosti krvnog pritiska i pulsa te da porazgovaraju sa nekim od eminentnih kardiologa! Uz sve to mogli su da osvoje neku od vrijednih nagrada koje promovišu zdrave životne navike, a koje su obezbijedili naši sjajni prijatelji i sponzori!

„Medici.com“

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

22 OCT 2023 Autor: Medicicom

NMK