Intervju

02 JUL 2018
Autor:
Medicicom

Medicinski forum Jugoistočne Evrope (SEEMF)
Intervju: Prof. Dr Andrey Kehayov

Na manifestaciji „Drugi susreti predstavnika banja iz zemalja okruženja pod nazivom „SieSpa“od 19.4-22.4. ove godine, održane u u Zdravstvenom turističkom centru,Banji Vrućici u Tesliću, razgovarali smo sa prof. Andrey-om Kehayovim, predsjednikom i osnivačem Medicinskog foruma Jugoistočne Evrope (SEEMF)

Uvaženi prof. Kehayov, ko je i kada pokrenuo osnivanje Medicinskog foruma Jugoistočne Evrope?
Medicinski forum Jugoistočne Evrope (SEEMF) osnovali su 2005. godine medicinske organizacije Albanije, Bugarske, Grčke i Makedonije, društva i organizacije ljekara iz zemalja jugoistočne Evrope - susjednih zemalja sa sličnim sistemima zdravstvenog sistema. Na sastanku je usvojen statut. Dogovoreno je da se asocijacija nazove Medicinski forum Jugoistočne Evrope. Zaključeno je da se pozovu i druge organizacije iz regiona, da se pridruže.
SEEMF-u su kasnije pristupila medicinska udruženja Slovenije, Republike Srpske - Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Ukrajine, Gruzije, Kazahstana, Bjelorusije, Uzbekistana, Azerbejdžana, Moldavije, Češke Republike. Namjera SEEMF-a je: da promoviše partnerstvo medicinske struke u zemljama članicama, kako bi razgovarali o zdravstvenim problemima i pronalazili rješenja; omogućiti razmjenu iskustava, jačati odnose i elaborirati zajedničke pristupe u svim oblastima djelovanja zdravstvenih organizacija; doprinijeti kontinuiranoj medicinskoj edukaciji putem medicinskih kongresa i drugih oblika zajedničke aktivnosti; da pomogne svojim članovima u poboljšanju njihove medicinske i upravljačke kvalifikacije; uspostaviti kontakte i partnerstvo sa drugim međunarodnim organizacijama.

Koji su glavni ciljevi foruma?
Glavni ciljevi SEEMF-a su:
Ujediniti članstvo i pružiti potrebnu pomoć za postizanje zajedničkih ciljeva
Omogućiti razmjenu iskustava i razviti zajedničke pristupe u svim oblastima djelovanja zdravstvenih organizacija;
Promocija najboljeg mogućeg medicinskog obrazovanja, medicinske prakse i zdravstvene zaštite ​​u zemljama jugoistočne Evrope;
Jačati odnose između medicinskih organizacija zemalja jugoistočne Evrope;
Jačati odnose između ljekara iz zemalja jugoistočne Evrope i razmjenu iskustava sa svojim kolegama iz zemalja članica EU;
Da pomaže svojim članovima da poboljšaju svoju medicinsku i menadžersku kvalifikaciju;
Uspostaviti kontakte sa sličnim organizacijama;
Zastupanje prava i interesa ljekara, zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika pred zakonodavnim, izvršnim i pravnim autoritetima, podnošenjem nacrta i stavova o propisima, pravnim postupcima itd.

Ko su trenutno članovi SEEMF-a?
Članovi SEEMF-a su medicinska udruženja iz: Albanije, Azerbejdžana, Bjelorusije, Republike Srpske - Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke Republike, Gruzije, Grčke, Kazahstana, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Ukrajine, Uzbekistana i Evropska associacija studenata medicine (ukupno 18 članova).
Od 2010. godine SEEMF je intenzivirao svoje aktivnosti, održavamo najmanje dva sastanka Glavnog odbora (Bord) i Kongres svake godine.
Sljedeći, Deveti međunarodni kongres Medicinskog foruma biće održan od 6-9. septembra 2018. godine u Banji Vrućici, (Hotel KARDIAL), Republika Srpska, Bosna i Hercegovina u saradnji sa Društvom doktora medicine Republike Srpske.

Koji je bio glavni razlog za vaše učešće na sastanku SieSPA u Banji Vrućici?
Glavna svrha ovog događaja je bila: jačanje sektorske saradnje i razmjena iskustava na regionalnom nivou, identifikacija tržišnih trendova usluga zdravstva, rekreacije i rehabilitacije, promovisanje razvoja integrisanih turističkih proizvoda za rekreaciju, liječenje i oporavak, kao i da definiše ulogu ključnih aktera u ovom procesu.
Tokom sastanka, upoznao sam prisutne sa SEEMF-om i glavnim ciljevima usmjerenim na razvoj i jačanje partnerstva i dijaloga između medicinske struke u ovom dijelu evropskog kontinenta i doprinosu stalne medicinske edukacije.
Tokom sastanka imao sam razgovor sa rukovodstvom Društva doktora medicine Republike Srpske, predstavnicima državnih organa Republike Srpske, Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine i ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Tema o kojoj smo pričali odnosila se na zajedničku implementaciju projekata koje je finansirala EU, međusobne razmjene (dugoročne i kratkoročne) ljekara specijalista i predstavnika medicinske akademske zajednice sa obje strane, sa posebnim fokusom na mlade ljekare i medicinske pripravnike.
Naravno, analizirali smo sa domaćinom dokle je stigla priprema i šta još treba uraditi za predstojeći kongres Medicinskog foruma u Tesliću.
Profesore Kehayov, hvala Vam na razgovoru. Vidimo se na kongresu u Banji Vrućici.


Medici.com

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

02 JUL 2018 Autor: Medicicom

Riječ urednika