Kada je vrijeme za strane jezike

26 DEC 2017
Autor:
Medicicom

Rano učenje stranog jezika kod djece je pokazalo niz prednosti u odnosu na onu djecu koja nisu učila strani jezik. Neka istraživanja govore u prilog tome da djeca koja su rano počela sa učenjem stranog jezika lakše usvajaju gradivo iz ostalih predmeta. Pretpostavka je da takva vrsta iskustva, uz to, pospješuje i komunikaciju, snalažljivost u izražavanju i razumijevanju jezika. Takođe, rano savladavanje maternjeg jezika i učenje stranog jezika od malih nogu otvara osnovu za lakše učenje drugih stranih jezika.

Šta je to što utiče na lako usvajanje stranog jezika?

Neurofiziološki mehanizmi koji su odgovorni za usvajanje kako maternjeg tako i stranog jezika slabe nakon određenog perioda života. Već poslije pete godine, dijete slabije može da usvoji fonološka pravila i morfosintaksičke konstrukcije jezika koje je do tada nesvjesno usvajalo. Oko osme godine života dijete ima formiran okvir maternjeg jezika koji mu ometa usvajanje novog jezika jer tada uči svjesno i eksplicitno i biće mu teže ukoliko se tek tada po prvi put susreće sa datim stranim jezikom. Dakle, najbolje vrijeme za učenje nekog stranog jezika je što ranije to bolje, brže i lakše, ali samo pod uslovom da se pri tome primjenjuju prave metode.

U razvoju jezika postoji razdoblje u kojem dijete jezike uči s lakoćom i neopterećenošću. To je zapravo vrijeme kada uči svoj materinji jezik.
Psihologinja Elissa Newport s univerziteta u Rochesteru i njena kolegica Jacqueline Johnson s univerziteta u Charlottesvilleu, Virginija (SAD) proučavale su kineske i korejske useljenike koji su počeli učiti engleski jezik u različitoj dobi između 3. i 39. godine.
Pokazalo se da nije toliko presudno koliko su useljenici proveli vremena u Americi, nego koliko su se rano susreli s engleskim jezikom. Naime, oni koji su počeli učiti u dobi između 3. i 7. godine života, govorili su bez akcenta, kao materinji jezik, dok su oni koji su počeli učiti između 11. i 15. godine bili tek upola dobri.
Jasno je dakle da je dobro što je moguće ranije početi učiti strani jezik, a to znači prije polaska u školu.

 

U školi stranih jezika Lingua Studio najmlađi uzrast djeteta koje može da se upiše na kurs stranog jezika je 3 godine, mada, ukoliko je dijete mlađe od 3 godine predavači mogu da izvrše procjenu govorno-jezičkih sposobnosti djeteta. Većina djece do druge godine života raspolaže sa fondom od 50 do 100 riječi maternjeg jezika, ali neka opet ne progovore do 3. godine, pa se iz tog razloga uzima prosjek za upis na kurs, mada je usvajanje jezika proces koji počinje još u najranijoj fazi razvoja govora a to je faza u kojoj djeca samo slušaju. Tako usvojen jezik u predškolskom uzrastu postaje trajno usvojen za razliku od klasičnog učenja jezika u starijem uzrastu.

Kursevi za djecu od 3 do 8 godina

Lingua Studio je škola sa posebnim programom učenja isključivo govornog jezika namijenjenim djeci od 3 do 8 godina koji je pažljivo osmišljen i krojen po mjeri djeteta tako da u potpunosti zadovoljava njegove potrebe. Jezik se usvaja spontano, nesvjesno, po principu usvajanja maternjeg jezika – djeca se igraju i kroz igru usvajaju jezik, a da pri tome nisu opterećena sadržajem. Časove doživljavaju kao boravak u igraonici, jer uživaju u raznovrsnim sadržajima, a uz pomoć stručnih i obučenih predavača, jezik usvajaju s lakoćom.

Podijeljena su u male grupe (5-8 djece) po uzrastima, kao i po nivoima znanja. Časovi se održavaju 2 puta sedmično po 45 minuta u poslijepodnevnim časovima. Jedan nivo traje 9 mjeseci, na kraju kojeg roditelji mogu da vide šta su djeca naučila u toku jednog ciklusa prisustvujući javnom času i dodjeli diplomica.

Ovakav način učenja podsticajno djeluje na razvoj inteligencije, kritičkog mišljenja i kreativnosti kod djeteta, jer se aktivnostima na času podstiče na razmišljanje. Polazeći od naučno osnovane činjenice da je period od rođenja djeteta pa do 12. godine najdragocjeniji period u životu čovjeka u pogledu razvoja inteligencije, ne čudi to što se danas sve veća pažnja poklanja predškolskom uzrastu.

 linguastudio

 

Dokazano je da su djeca ovog uzrasta veoma osjetljiva na uticaje iz socijalne sredine – čulne utiske, ponašanja, znanja, iskustva, te da je potpuno pogrešno početi sa edukacijom djece tek na školskom uzrastu. U ranom djetinjstvu stiče se mnogo više nego tokom čitavog kasnijeg života, a propušteno se teško nadoknađuje.
Naša škola je dokaz da djeca mogu mnogo da nauče zahvaljujući svom ogromnom potencijalu za učenje, ali samo uz primjenu odgovarajućih metoda.

Kursevi koje organizujemo za djecu ovog uzrasta su:

•    Mini English Club
•    Mini Deutsch Klub
•    Mini-Club Franҫais
•    Mini Club Italiano
•    Un Mini Club Spagnolo
•    Русский Мини- Клуб

 

Lingua Studio, škola stranih jezika za djecu
Facebook: Linguastudio Skola stranih jezika - Mini English Club

 

 

Naši partneri

Pročitajte još...

29 NOV 2019 Autor: Medicicom

Sajmovi hrane i zdravog življenja