Kako muzika utiče na razvoj djece?!

12 MAR 2017
Autor:
Medicicom

Muzika ima ogroman značaj za razvoj djeteta. Razvijanjem muzičkih sposobnosti, kod njega se uvećava niz posebnih sposobnosti, od kojih će imati puno koristi kako u djetinjstvu, tako i kasnije tokom života. Sluh, vid, verbalno izražavanje, sposobnost čitanja, učenje stranih jezika, matematičke i kreativna sposobnost, socijalna prilagodljivost... samo su neke od sposobnosti koje muzičari izvanredno razvijaju.

Muzika u potpunosti angažuje mozak

Obe hemisfere su aktivne kada dijete uči da svira, što pospješuje mališanove intelektualne sposobnosti, naročito domen apstraktnog mišljenja. Ona utiče na psihički i fizički razvoj, a ulazeći u svijet muzike dijete počinje aktivno da razvija estetsko rasuđivanje i odnos prema umjetnosti uopšte.

Muzika ima sposobnost da uvježbava mozak za kompleksnije razmišljanje, ono koje uključuje riješavanje nekog problema, rasuđivanje, analiziranje, uočavanje sličnosti i razlika. Slušanjem klasične muzike se poboljšavaju pamćenje i koncentracija, a učenjem sviranja nekog instrumenta se razvija prostorno-vremensko rasuđivanje. Psiholozi su dokazali da djeca koja se u predškolskom uzrastu konstantno bave muzičkim aktivnostima — upadljivo brže i sa većom tačnošću savlađuju probleme u igrama kao što su slagalice ili lego kocke. Uz dobro prostorno-vremensko rasuđivanje uživaju u šahu, matematici, shvataju razmjere i proporcije, i bolje se snalaze u prirodnim naukama od druge dece.

beba sa slusalicama


Muzikom se, što je naročito važno, podstiču kreativnost i mašta, a mališani koji sviraju neki instrument razmišljaju "bistrije" i kritički. Za povučenu djecu, sa problemom ostvarivanja socijalnog kontakta, muzička aktivnost može da se koristi kao terapija, jer omogućava djetetu da se izrazi, da se kroz pjesmu i igru uklopi u društvo i razvije osjećanje kolektivnog duha.

 

Ritam gradi mozak beba

Uticaj muzike na tjelesno, mentalno, emocionalno i duhovno stanje ljudi poznat je odavno, a sada je i naučno potvrđen. Američki istraživači otkrili su pozitivan uticaj Mocartove muzike na matematičku inteligenciju i orijentaciju u prostoru kod djece, a poznati britanski violinist Jehudi Menuhin tvrdi da muzički talent duguje roditeljima koji su pjevali i svirali pre nego što se rodio.

 

Pjesmice smiruju bolesnu djecu

Istraživanje je pokazalo da je pjesmica "Twinkle, Twinkle Little Star", koju su hospitalizovana deca slušala, sprečavala ritanje i plač.

 

Uspavanke djeluju na nerođenu dijecu

Dr Mišel Odent vjeruje da trudnice imaju prirodnu potrebu za pjevanjem svom djetetu, a u prošlosti su žene širom svijeta uvjek pjevale uspavanke svojoj dijeci i bebama.

 

Sviranje potiče empatiju

Učenje djece da sviraju pozitivno deluje čak i na najmlađu djecu jer uklanja njihov nemir, uveseljava ih i podstiče razvoj mozga i društvene empatije, pokazale su tri američke studije. Svako dete može da nauči da pjeva i ritmički da se kreće uz muziku. Primarni muzički razvoj odvija se u periodu od rođenja do šeste godine.

tata,sin i gitara

 

Kada djeca krenu u školu, najvažniji zadatak koji se pred njih postavlja jeste da nauče da čitaju. Korišćenjem muzike, ovaj posao će biti učinjen znatno lakšim. Učeći ritmične pjesmice, koristeći ritmičke instrumente i igrajući muzičke igrice — djeca uče sklopove koje formiraju zvukovi i ritam. Lakše prepoznaju samoglasnike i dijele riječi na slogove, što će im kasnije biti od velike pomoći kada budu učila da čitaju.

I ne zaboravite, muzički angažujte djecu od najranijih dana.

Roditelji koji pjevaju djeci, koji ih ljuljaju, igraju sa njima, koji ih podstiču na stvaralačku aktivnost (vokalnu, motoričku i izvođačku), koji stvaraju okruženje u kome se sluša umetnička muzika — doprineće boljem muzičkom i opštem razvoju djeteta.

 

Naši partneri

Pročitajte još...

07 MAY 2018 Autor: Medicicom

Promjena energije u domu donosi promjene u životu