Ko u RS ima potpunu zdravstvenu zaštitu?!

01 APR 2017
Autor:
Medicicom

Deca do na navršene petnaeste godine života, trudnice za sve vreme trudnoće, kao i u periodu     porodiljskog odsustva do navršene prve godine života deteta i lica sa više od 65 godina imaju  potpunu zdravstvenu zaštitu i 100%  obuhvaćenost. To znači da je ovim kategorijama obezbeđena besplatna zdravstvena zaštita, da imaju mogućnost da dobiju besplatan lek sa  Liste   A (ako koriste lek čiju je cenu Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske odredio kao referentnu), kao i besplatno ortopedsko i drugo pomagalo iz popisa pomagala koje plaća Fond zdravstvenog osiguranja.

Ovi osiguranici spadaju u kategoriju lica koja ne plaćaju participaciju. Izuzetak jedino predstavlja korišćenje lekova sa liste B.

Šta znači 100 % obuhvaćenost obaveznim zdravstvenim osiguranjem?

Odredbom člana 4. Pravilnika o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite propisano je sledeće:   "Overa zdravstvene knjižice za decu do 15 godina, trudnice i žene za vreme trajanja porodiljskog  odsustva do navršene prve godine života deteta, ne može se uslovljavati plaćenim doprinosom".

U praksi, ovo znači da licima iz navedene kategorije osiguranika službenici Fonda zdravstvenog osiguranja ne mogu odbiti overu zdravstvene knjižice iako obveznik nije uplatio doprinos. Međutim, to ne znači da za ove kategorije lica ne postoji obaveza uplaćivanja doprinosa. Uplaćen doprinos je uslov za korišćenje prava iz zdravstvenog osiguranja. Dakle, Fond zdravstvenog osiguranja će overiti knjižicu, ali će protiv obveznika koji je obavezan da plaća doprinos biti podneta prijava Poreskoj upravi Republike Srpske.

Da biste koristili bilo koje pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, pa i pravo da vam se overi zdravstvena knjižica uprkos tome što nije uplaćen doprinos, morate biti prijavljeni na zdravstveno osiguranje.

Informacije iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja možete dobiti putem info telefona 1371 koji je dostupan od 7 do 21 sata svakog dana, pri čemu će vam odgovor biti omogućen najkasnije narednog radnog dana. Putem navednog broja moguće je i prijaviti povredu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Cena jednog minuta razgovora iznosi 0,45 KM + PDV (info telefon je uveden u saradnji sa Halo centrom Pošte Srpske). Odgovore iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja možete dobiti i putem info telefona 051/249-238, 051/226-870 i 051/249-211 koji su dostupni svakim radnim danom od 8 do 15 časova.

Osiguranici kojima je odobreno lečenje izvan Republike Srpske, odgovore na sva pitanja mogu dobiti putem telefona 051/249-116. Za  potrebe ovih osiguranika Fond zdravstvenog osiguranja je organizovao i servisnu službu koja će, po njihovom zahtevu, zakazati termin prijema u bolnici i rešiti administrativne prepreke ukoliko se ove pojave u toku lečenja. Informacije u vezi sa listom lekova koju finansira Fond zdravstvenog osiguranja možete dobiti putem telefona 051/249-222. Najzad, navedene informacije možete dobiti i u svakoj poslovnici Fonda zdravstvenog osiguranja, kao i putem e-mail adrese zastitnik.prava@zdravstvo-srpske.org.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će obezbediti sve informacije o vašim pravima, reagovati u svim slučajevima povrede prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i zaštiti vaše interese u postupku ostvarivanja prava.

Zdravstvena knjižica vredi više ako znate svoja prava.

 
Pripremila: Advokat dr Jovana Pušac
https://jp-lawoffice.com/jovana-pusac/

 

Naši partneri

Pročitajte još...

17 NOV 2017 Autor: Medicicom

Medicinsko veštačenje u praksi sudova RS