Skini masku mome gradu-Zagađenost vazduha

19 JUN 2018
Autor:
Medicicom

Izvor fotografije: https://www.thestar.com.my/

 

Želimo čist zrak u našim gradovima radi zaštite našeg zdravlja i naše klime

Baš kao anti-duhanske kampanje krajem 20. veka, ljekari upozoravaju na zdravstveni rizik od lošeg kvaliteta zraka u našim gradovima. Zagađenje zraka je sada odgovorno za više od 6,5 miliona preranih smrtnih slučajeva godišnje.[1] Izlažući ljude štetnim nivoima zagađenosti zraka povećava se rizik od srčanih bolesti, raka pluća, respiratornih bolesti i moždanog udara.[2]

Djeca, starije osobe i oni koji već pate od bolesti posebno su ranjivi. Ali, za razliku od pušenja, ljudi ne mogu jednostavno odlučiti da prestanu disati. Maske za lice za ličnu upotrebu nisu efikasan i zadovoljavajući odgovor ako znamo razmjere izazova. Rješenja koja vode do boljeg zdravlja ljudi i planete mnogo su značajnija, i dok ona počinju sa našim izborom, njih su već shvatile naše zajednice, i naši lideri.

Bosna i Hercegovina ima drugu najveću stopu smrtnosti (na 100 000 stanovnika) zbog zagađena zraka u svijetu, nakon Sjeverne Koreje


Glavni izvori PM2.5 su Termoelektrana “Tuzla” koja godišnje spali preko 3,3 miliona tona uglja. Termoelektrana “Tuzla” je jedan od deset najvećih zagađivača u Evropi, koja godišnje emituje 51 644 tona SO2 i 896 tona čestica u zrak čineći je najvećim izvorom PM2.5 čestica u Bosni i Hercegovini.

 

skini masku mome gradu

Izvor fotografije: https://inform.tmforum.org/

Pored industrije koja narušava zdravlje građana, zagađenju zraka na ovom području u mnogome doprinose stari automobili i kućna ložišta koja kao energent koriste fosilna goriva. Kao i u mnogim drugim gradovima Bosne i Hercegovine, na ulicama Tuzle i Lukavca dominiraju stara istrošena dizel vozila koja izuzetno štetno utječu na kvalitet zraka.

Samo je u 2012. godini više od 3 500 osoba u Bosni i Hercegovini prerano umrlo zbog štetnog djelovanja ambijentalnog zagađenja zraka na njihovo zdravlje. Iako su Bosni i Hercegovini zakonima određene granične vrijednosti emisija pojedinih zagađujučih materija u zrak, ti zakoni se nažalost loše primjenjuju što znači da je zrak često nezdrav.

 

skini masku mome gradu

Izvor fotografije: http://www.bistrobih.ba/Skini masku mome gradu je globalna inicijativa ljekara, medicinskih sestara i javnih zdravstvenih radnika koji su posvećeni poboljšanju kvaliteta zraka i smanjenju emisije štetnih gasova u našim gradovima. Ona poziva sve gradove da se pridržavaju smjernica o kvalitetu zraka Svjetske zdravstvene organizacije (SZO(2)) i da učine konkretne akcije koji će doprinijeti ispunjavanju smjernica i poboljšanju kvaliteta zraka u gradovima.
Praktična riješenja radi poboljšanja kvaliteta vazduha u BiH

HEAL predvodi ovu kampanju u Evropi i u Bosni i Hercegovini sa ciljem promovisanja praktičnih rješenja i realizovanja bitnih promjena u politikama na nivou gradova, a koji će upravljati jasnim i globalnim trendom smanjenja zagađenja zraka u urbanim područjima do 2030.
Godinama, kvalitet zraka u Tuzli i Lukavcu nikako da se popravi. Jedna od glavnih prijetnji po zdravlje građana ovog područja dolazi od visokih koncentracija sitnih čestica (PM2,5). PM2,5 su čvrste čestice nastale uslijed sagorijevanja materijala, a ujedno i zagađivač koji narušava zdravlje čovjeka. Udisanjem, čvrste čestice mogu završiti u krvotoku i time umanjiti sposobnosti čovjekovog organizma. Naučna otkrića pokazuju da udisanje čvrstih čestica izaziva preuranjenu smrt, srčane i plućne bolesti, moždani udar kao i niz drugih zdravstvenih problema.

 
skini maski mome gradu

Izvor fotografije: http://www.bistrobih.ba/


 

BiH ima drugu najveću smrtnost zbog zagađenosti vazduha u svijetu

„Alarmantno je da Bosna i Hercegovina ima drugu najveću stopu smrtnosti zbog zagađena zraka u svijetu, nakon Sjeverne Koreje(3), a zagađenje zraka u Bosni ‘pojede’ 21.5% bruto društvenog proizvoda(4) kroz smanjenu produktivnost ljudi i troškove za lječenje bolesti uzrokovane zagađenim zrakom.“ kaže Vlatka Matković Puljić, savjetnica za zdravlje i životnu sredinu iz Alijanse za zdravlje i okolinu (HEAL) sa sjedištem u Briselu, u Belgiji. „Rješenja koja bi poboljšala kvalitetu zraka su mnogobrojna. Izazov je stvoriti političku volju da ih se primjeni radi boljeg javnog zdravlja.”
Aktivnosti zdravstvenih radnika iz Tuzle


Zdravstveni radnici iz Tuzle, ali i cijele Bosne i Hercegovine pridružuju se globalnim naporima da se poboljša stanje kvalitete zraka. Samo kroz primarnu prevenciju, smanjenje zagađenja, smanjila bi se prisutnost srčanih i plućnih bolest te smanjila smrtnost od istih. Time bi društvo imalo direktne ekonomske koristi.
Samo prelaskom na obnovljive izvore energije i ukidanje upotrebe uglja u termoelektranama u BiH godišnje bi se sačuvalo 2.564 života(5). Dok se svjetske ekonomije fokusiraju na obnovljive izvore energije, Vlada BiH nastavlja svoj put u nepovrat razmatrajući investicije u termoelektrane na uglja.
Drugačija rješenja, kao npr. uspostavljanje striktnih standarda za emisije štetnih gasova u transportu ili alternativna goriva za transport, upotrebe obnovljivih izvora energije za sustave kućnog grijanja, kao i bolja infrastruktura i urbano planiranje za podršku i promociju aktivnih i zdravih stilova života ciljajući šetnje i uporabu bicikla, istovremeno će poboljšati zdravlje ljudi, unaprijediti kvalitetu zraka i smanjiti globalno zagrijavanje.

 

skini masku mome gradu
Izvor fotografije: http://www.bistrobih.ba/


HEAL zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog apeluje na obezbjeđivanje boljeg kvaliteta zraka kantona te poziva na akciju koja će doprinijeti boljoj kvaliteti zraka. U Bosni i Hercegovini HEAL sarađuje sa lokalnim zdravstvenim radnicima radi promoviranja rješenja koja su usmjerena na one izvore zagađenja zraka koji najviše pogađaju Tuzlu i Lukavac.
Globalna kampanja „Skini masku mome gradu“ pokrentua je i u nekoliko evropskih gradova: u Beogradu - Srbija, u Varšavi - Poljska, u Adani, Istanbulu i Iskenderunu - Turska, i u Londonu - Velika Britanija. U kampanju su uključeni i Solt Lejk Siti – Sjedinjene Američke Države, Čenej i Ahmedabad – Indija, Sao Paolo – Brazil, i Emalahleni - Južnoafrička Republika.

 

skini masku mome gradu

Izvor fotografije: http://www.bistrobih.ba/

 

Doc. dr. med. sci Maida Mulić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog Kantona ističe „Kako u Tuzli tako i u ostalim gradovima Bosne i Hercegovine zrak koji udišemo narušava naše zdravlje. Nizak kvalitet zraka izaziva srčana i plućna oboljenja kao i druge tegobe, a posebno ljudima koji su bolesni. Vjerujem da će se ljekari, medicinske sestre i ostali zdravstveni profesionalnci pridružiti rješavanju problema zagađenog zraka.” i dodaje kako „je potrebna hitna akcija svih struktura i donosioca odluka u rješavanju ovog problema.“
Doktor Emir Durić iz Tuzle kaže „Zagađenje zraka je skriveni ubica u Tuzli. Kao doktor u službi građana svjestan sam potrebe za unapređenjem kvaliteta zraka. Moja najveća briga je zdravlje najmlađih, djece.“

Kontakti
1.    Alijansa za zdravlje i životnu sredinu: info.balkans@env-health.org
2.    Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona: zavodzjz@bih.net.ba

 

Izvor teksta: Skini masku mome gradu 

Naši partneri

Pročitajte još...

23 JAN 2019 Autor: Medicicom

Kako laganim vježbama riješiti bolove u leđima