Zdravstvo

02 JUL 2018
Autor:
Medicicom

Međunarodni dan medicinskih sestara, 12. maj
Sestrinski glas za zdrav život - zdravlje je ljudsko pravo

Međunarodni dan medicinskih sestara, koji se u svijetu i Republici Srpskoj obilježava 12. maja u znak sjećanja na datum rođenja Florence Nightingale (1820-1910), engleske bolničarke i začetnice modernog sestrinstva u svijetu, koja je, smatrajući da su medicinske sestre neizostavan oslonac u zdravstvu te da treba da se školuju, inicirala početak profesionalnog obrazovanja medicinskih sestara. “Senzibilitet za osjećaje pacijenata, emotivnost i zrelost, briga i nježnost, odgovornost i pažnja, samostalnost, ali i timski rad, pokazatelj su jedinstvenog poziva medicinskih sestara. Iako ne polažu Hipokratovu zakletvu, medicinske sestre i tehničari uvijek su posvećeni dobrobiti bolesnika u njegovim najtežim životnim stanjima, kako bi se on što prije oporavio i ozdravio, fizički, mentalno i duhovno. Sestrinski poziv izvlači na svjetlo dana sve ono najpozitivnije i najetičnije što se krije u ljudskom biću”.
Preporučena tema za ovu godinu od Međunarodne sestrinske asociojacije ICN-a, a pod kojom je Udruženje medicinskih sestara Republike Srpske obilježilo ovaj dan i sedmicu je SESTRINSKI GLAS ZA ZDRAV ŽIVOT - ZDRAVLJE JE LJUDSKO PRAVO.
Sestrinstvo se sve više u svijetu počinje shvatati kao disciplina koja ima prepoznatljiv program djelovanja i koja je nezavisna od drugih disciplina u sastavu zdravstvene zaštite.
Neki ga shvataju kao zanimanje, neki kao naučnu disciplinu, a oni umjereniji kažu da je to profesija koja će, napokon, dobiti svoj legitimni status. Za one koji prate sestrinstvo i njegov razvoj tokom 20. vijeka, napori da se sestrinstvo obogati saznanjima iz drugih naučnih disciplina samo su logičan nastavak razvoja same medicine i samog procesa zdravstvene njege.
Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najljepše u ljudskom biću - humanost i predanost pozivu. Odlučiti se raditi ovaj posao i biti medicinska sestra ima samo jedan glavni uslov: voljeti čovjeka. Ja sam se u svom poslu našla i svoj posao volim. Volim njegovu raznolikost u kojoj se krije velika privlačnost našeg posla.
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske je obilježilo svoj praznik sedmicom sestrinstva od 7.5-12.5.2018. godine. U toku ove sedmice medicinske sestre i tehničari su održali niz aktivnnosti u skladu sa svojim kompetencijama.
Kao završnicu Sedmice sestrinstva 11.5.2018. godine članovi udruženja su za građane Banjaluke organizovali mjerenje šećera u krvi, krvnog pritiska, tjelesne težine, radili su sestrinski intervju u kojem je akcenat stavljen na preventivne preglede, zdrave stilove života, sam kvalitet i edukaciju o hroničnim nezaraznim bolestima.
Aktivnost UMSTIB RS su podržali svojim prisustvom dr Mira Kecman, Sektor za zdravstvo grada Banjaluka, Mirjana Janković, viši stručni saradnik za sestrinstvo pri Ministarstvu zdravlja, Medicinski fakultet Banjaluka, smjer zdravstvena njega Duška Jović i Darija Knežević i drugi.
Ovu aktivnost je podržalo 185 naših sugrađana, od kojih je najstariji bio 1927. godište, sa nalazima u granici normale, redovno posjećuje svoj tim porodične medicine, podržava ovakav vid rada medicinskih sestara. Najmlađi učesnik je bio 1997. godište, ne ide na preventivne preglede, izjavio je:
“U toku ove aktivnosti kod dvadeset tri Banjalučanina je ustanovljen povišen nivo šećera u krvi, oni nisu znali da imaju ove vrijednosti iznad dozvoljene granice, savjetovano im je da moraju uraditi dodatne pretrage radi utvrđivanja stvarnog stanja. Redovne kontrole doprinose da se simptomi i bolest uoče na vrijeme. U tome veliku i značajnu ulogu imaju aktivnosti koje sprovode medicinske sestre i tehničari”.
Ovogodišnji slogan ukazuje na uticaj i važnost medicinskih sestara i tehničara u svim segmentima postizanja kvalitetnog života pojedinca i zajednice uopšte. Medicinske sestre svakodnevnim radom podižu kvalitet života pojedinca i zajednice te ga čine boljim i ljepšim
U Domu mladih u Banjaluci 11.5.2018. godine, sa početkom u 19 časova, povodom ovog međunarodnog praznika, bila je održana svečana akademija. Akademiji su prisustvovali bivši i sadašnji članovi udruženja. Rukovodstvo udruženja, predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara RS, u ime grada Banjaluka, skup je pozdravila dr Mira Kecman.

Mr Živana Vuković Kostić, predsjednica UMSTIB RS

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

02 JUL 2018 Autor: Medicicom

Riječ urednika