Događaj dana

21 OCT 2022
Autor:
Medicicom

Veče posvećeno medicinskim sestrama

Istorijske uniforme medicinskih sestara - svjedok razvoja i identiteta profesije

U Banjaluci je 27.8.2022. godine održano veče posvećeno medicinskim sestrama. Organizator ove večeri je bio doc. dr Zoran Aleksić. Veče posvećeno medicinskim sestrama su svojim prisustvom uveličali ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dr Alen Šeranić, prof. dr Vlado Đajić, direktor UKC RS, dr Snježana Novaković-Bursać, pomoćnik direktora za medicinske poslove ZZFMR „dr Miroslav Zotović“, medicinske sestre-tehničari i mnoge zvanice koje cijene profesiju medicinskih sestara. 

U radnom dijelu večeri koleginica Željka Ćetković je prezentovala svoj istraživački rad u kojem je obradila stav zdravstvenih radnika prema medicinskim sestrama i njihovoj ulozi u timu. Nakon toga je prikazana modna revija uniformi za medicinske sestre koje su bile u upotrebi od 1900 – 1970. godine. Dio bogate kolekcije, čiji je vlasnik Tomislav Kovačević, prikazale su medicinske sestre članice Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske. UMSTIB RS ima dugogodišnju saradnju sa gospodinom Tomislavom Kovačevićem koji duži niz godina učestvuje na stručnim skupovima u organizaciji UMSTIB RS i prikazuje svoje modele i svojim saopštenjima prisutne upoznaje sa značajnom ulogom medicinske sestre u prikazanom periodu. 

Kolega Tomislav Kovačević u toku svog boravka u Banjaluci je imao priliku da gostuje na RTRS i ATV i da skrene pažnju na značaj istraživanja sestrinske istorije. Ovo je bila jedinstvena prilika da se prikaže veliki broj modela. Prisutni su imali priliku da vide 34 modela iz ove veoma zanimljive i značajne kolekcije. Sigurni smo da će za ovu reviju da se zainteresuju kako medicinske sestre, tako i mediji kako bi više pažnje obratili na profesiju medicinskih sestara i u budućnosti se bavili istorijatom sestrinstva u nekoj od televizijskih emisija. Cilj revije je bio približiti dio istorije sestrinstva koja je još nedovoljno istražena i nepoznata, rekao je Tomislav Kovačević.

Istorijski gledajući, sestrinstvo je nastalo na praksi i tradiciji njegovanja bolesnika, a strukturu vrijednosti sestrinstva čine čovjek, zdravlje, okolina i zdravstvena njega. Transformacija sestrinstva kroz istoriju vezana je uz dinamiku društvenih fenomena koji su se reflektovali na stanje i poimanje zdravlja, kao i na kvalitet života.

Iako je sestrinstvo u praksi poznato puno ranije, počeci profesionalnog sestrinstva datiraju od kraja 19. vijeka, osnivanjem prvih škola za medicinske sestre. Utemeljiteljka savremenog sestrinstva Florence Nightingale (1829-1910) pokrenula je školovanje medicinskih sestara. Nightingale-ova, dobro obrazovana kćerka bogatih britanskih roditelja, prkosila je društvenim konvencijama i odlučila da postane medicinska sestra. Njega stranaca, bilo u bolnicama ili u njihovim domovima, nije se smatrala respektabilnom karijerom. U radikalnom odstupanju od ovih stavova, Nightingale-ova je smatrala da dobro obrazovane žene, koristeći naučne principe i obrazovanje o zdravom načinu života, mogu značajno poboljšati brigu o bolesnicima. Vjerovala je da je pružanje njege idealan nezavisni poziv, pun intelektualne i društvene slobode za žene. Do kraja 19. vijeka čitav zapadni svijet je dijelio Nightingale-inu vjeru u vrijednost obrazovanih medicinskih sestara. Florence Nightingale definiše sestrinstvo kao nauku zdravlja i opisuje ga kao moralnu praksu, usmjerenu prema poboljšanju zdravstvenog stanja pacijenta. 

Jedan od najvažnijih aspekata sestrinskog profesionalnog identiteta su sestrinske uniforme. Činjenica je da uniforma predstavlja profesiju i teško možemo zamisliti rad medicinske sestre bez prepoznatljive uniforme. Uniforma predstavlja status, uniforma je u radu sa pacijentima i ona je nezamjenjiv higijenski faktor. U proteklom periodu mijenjan je izgled uniformi, modernizovane su i, nažalost, u novije vrijeme došlo je do gubitka prepoznatljivosti sestrinske profesije. U gotovo svim zdravstvenim ustanovama možemo vidjeti različite boje gdje se gubi svaki trag identiteta uniforme medicinske sestre. Izgled, odnosno uniforma, osim što djeluje profesionalno i ugodno je za osobu kojoj je potrebna njega, ima ulogu u zaštiti sestre, njenog identiteta i profesije.

Uniforme imaju važnu ulogu u izgradnji profesionalnog identiteta.

Pripremila: Mr Živana Vuković Kostić, predsjednica UO UMSTIB RS

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

21 OCT 2022 Autor: Medicicom

NMK