Kviz

15 JAN 2019
Autor:
Medicicom

Odbor za kardiovaskularnu patologiju SANU, Udruženje za aterosklerozu Srbije
Kviz: morfološko-kliničke korelacije u kardiologiji
Vladimir Kanjuh, Snežana Kanjuh, Momir Pušac

Akademik V. Kanjuh (sa sar.: dr Snežana Kanjuh i prim. dr Momir Pušac) uveo je kvizove o „Morfološko-kliničkim korelacijama u kardiologiji“, uz interaktivno nagradno takmičenje učesnika (koje ocenjuje i nagrađuje izabrani žiri) u cilju unapređenja i veće zanimljivosti medicinske edukacije.
Do sada su održana četiri kviz-takmičenja i to:
Prvi3, na IX internacionalnoj letnjoj kardiološkoj školi Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD UoP UN) u Bečićima, Hotel „Splendid“, 25 – 29. juna 2017. Izabrani Žiri u sastavu: prof. dr Milan Nedeljković (predsednik) i članovi prof. dr Aleksandar Redžek i dr Ivana Burazor proglasio je za pobednika dr Mileta Trifkovića, kardiologa iz Bijeljine (Sl. 1).
Drugi, na Simpozijumu Udruženja kardiologa Republike Srpske „Odabrane teme iz kardiologije“, Jahorina, Hotel „Termag“, 31. marta 2018. Žiri: prof. dr Branko Beleslin (predsednik), članovi prim. dr Dragan Bogdanić (ministar zdravlja Republike Srpske) i prof.dr Tamara Kovačević Preradović proglasio je za pobednika dr Zdravka Čirića, kardiologa iz Zvornika (Sl. 2).
Treći4, na jubilarnoj X školi ECPD u Igalu, u Titovoj crnogorskoj rezidenicji - Vili „Galeb“, 18 – 22. juna 2018. Žiri: prof. dr Duško Vulić, dop. čl. ANURS (predsednik) i članovi N. D. Wong, inostrani član ANURS (SAD), i I. Graham (Irska) proglasio je za pobednika dr Dušanku Džakulu Tušup, kardiologa iz Herceg Novog (Sl. 3).
Četvrti, na Simpozijumu Udruženja kardiologa Republike Srpske „Novine u kardiologiji“, Trebinje, 15. septembra 2018. Žiri: Asist. dr Marija Zdravković (predsednik, Beograd) i članovi dr Zoran Paovica (Trebinje) i prof. dr Duško Vulić, dopisni član ANURS (Banjaluka) proglasio je za pobednika (po drugi put!) dr Zdravka Čirića, kardiologa iz Zvornika (Sl. 4).
Nagrada je u svim slučajevima bila: Poslediplomski udžbenik „Kardiologija 2011“ Katedre za kardiologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (nagrađen Nagradom za nauku – medicinu grada Beograda“ za 2011), autora M. Ostojića, V. Kanjuha, B. Beleslina i sar., uz odgovarajuću povelju sa potpisima članova žirija, ispitivača, prisutnih nastavnika i slušalaca.
Pitanja i odgovori koji slede odnose se na poslednji Kviz iz 2018. god. U cilju da se i čitaoci ovog teksta uključe i isprobaju u Kvizu, pitanja su odvojena od odgovora ali su numerisana istim brojem. Takođe, slike su numerisane prateći Pitanja i Odgovore.

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

15 JAN 2019 Autor: Medicicom

Riječ urednika