NMK

27 APR 2024
Autor:
Medicicom

Odbor za kardiovaskularnu patologiju SANU
Board on Cardiovascular Pathology of SASA

Nebranjeno trikuspidno ušće – Kanjuhova anomalija
Unguarded Tricuspid Orifice – Kanjuh’s Anomaly

Vladimir Kanjuh

Dr Vladimir Kanjuh je 1964. godine u St. Paul-u, Minn., USA, na obdukciji ženskog novorođenčeta, otkrio novu urođenu srčanu manu (USM), nazvanu kao u naslovu, i publikovanu u prestižnom američkom kardiološkom časopisu „Circulation“ 1964. godine. Mana se sastojala u sledećem: Postoji trikuspidno ušće ali ni traga od trikuspidne valvule, tj. nedostaju sva tri kuspisa, tendinozne horde i papilarni mišići. Mana je bila udružena sa atrezijom otvora plućne arterije. Krv iz desne pretkomore je ulazila u desnu komoru i iz nje se vraćala u desnu pretkomoru. Deo krvi iz desne komore odlazio je preko perzistentnih miokardnih sinusoida za ishranu hipoplazične desne komore. Krv iz desne pretkomore odlazila je u levu pretkomoru za sistemsku cirkulaciju preko prolaznog ovalnog otvora na atrijalnom septumu (strelica). Plućna cirkulacija se odvijala iz aorte, preko prolaznog duktusa arteriozusa (strelica) (Sl.1).

Napomena: komplentan tekst u PDF formatu

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

27 APR 2024 Autor: Medicicom

NMK