Oftalmologija

26 AUG 2017
Autor:
Medicicom

Dr Milan Preradović, spec. oftalmolog

Laserska fotokoagulacija

Fotokoagulacija retine predstavlja korišćenje svjetlosti da bi se stvorila opekotina na retinalnom tkivu. Energija iz dovoljno jakog izvora svjetla se apsorbuje u retinalnom pigmentom epitelu i pretvara u toplotu koja dovodi do stvaranja opekotina ako temperatura na mjestu aplikacije pređe 65 stepeni.
U savremenoj oftalmologiji izvor svjetla su retinalni laseri različitih boja, zavisno od indikacije. Da bi se uradio laserski tretman retine potrebno je da se bez ikakvih problema može vidjeti očno dno. U retini, laserska energija se apsorbuje u melaninu, ksantofilu i hemoglobinu. Melanin apsorbuje zelenu, žutu, crvenu i infracrvenu svjetlost, ksantofili (koji se nalazi u tački jasnog vida) najviše apsorbuje plavu, a minimalno žutu ili crvenu svjetlost, a hemoglobin apsorbuje plavu, zelenu i žutu svjetlost, a minimalno crvenu.
Panretinalna koagulacija predstavlja tretman čitave periferije retine laserom i koristi se za neovaskularnu proliferativnu bolest koja se može javiti kod dijabetesa, anemije srpastih ćelija i različitih okluzija krvnih sudova retine.
Izgled očnog dna nakon apliciranog lasera tokom panretinalne fotokoagulacije

Fokalna fotokoagulacija se koristi za tretman makularnog edema u različitim oboljenjima, a najčešća indikacija su makularni edem, uzrokovan dijabetesom, i promjene u makuli nakon tromboze vene retine.
Druge indikacije za tretman laserom su retinopatija prematuriteta, zatvaranje različitih anomalija i proširenja krvnih sudova kao što su mikroaneurizme, teleangiektazije, centralna serozna horioretinopatija i neovaskularne membrane.
Mnoge od ovih promjena se tretiraju i korišćenjem različitih lijekova koji se apliciraju direktno unutar staklastog tijela, od kojih se najčešće daju inhibitori VEGF. Veoma često se u tretmanu ovih promjena koristi kombinacija ova dva načina liječenja.
Takođe, laser može da se koristi za tretman cilijarnog tijela da bi se smanjila proizvodnja očne vodice i suprimirao neovaskularni odgovor u prednjem segmentu oka, što se koristi u tretmanu neovaskularnog glaukoma. Najčešći uzroci neovaskularnog glaukoma su tromboza vene retine i dijabetes.
Laserska energija se u oko isporučuje korišćenjem različitih uređaja i načina isporuke.
Obično se koristi biomikroskop i odgovarajuće lupe, uz pomoć kojih se može vidjeti retina, i na taj način kontrolisano isporučiti energija u one dijelove oka koje treba tretirati.
Uređaj za laserski tretman oka
Tokom vitreoretinalnih procedura u samo oko se, uz pomoć sonde, direktno aplikujea laser, a vizuelizacija se postiže uz pomoć operacionog mikroskopa.
Laserska indirektna oftalmoskopija se koristi kada se, uz pomoć kacige, metodom indirektne oftalmoskopije vizuelizira očno dno, a laserska energija aplikuje preko adaptera koji se zakači na kacigu.
Transskleralna isporuka se koristi kada se laserska energija prenosi u oko putem odgovarajuće sonde koja se prisloni na samo oko. Ovaj način tretmana se najčešće koristi kod neovaskularnog glaukoma kada se želi tretirati cilijarno tijelo.
Najnoviji aparati imaju mogućnost prethodnog definisanja područja tretmana kao i poluautomatizovanog načina isporuke laserske energije što značajno smanjuje trajanje procedure i zamor pacijenta. Sadašnji trend je da se koriste mikropulsni obrasci tretmana, čime se postiže manjee oštećenje tkiva retine.
Sam tretman laserom je bezbjedan, ali i kao svaka hirurška procedura može da ima komplikacije. Pacijenta prije tretmana treba obavijestiti da postoji mogućnost krvarenja, oštećenja tačke jasnog vida, suženja vidnog polja, smanjenja noćnog vida, privremenog zablještenja, efuzije horoideje, pojačanja ili javljanja edema (otoka) tačke jasnog vida kao i vidnog gubitka.
Svakako, dobro isplanirana laserska procedura predstavlja dio standardnog liječenja promjena na oku koja je neizostavna u savremenoj oftalmologiji.

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

26 AUG 2017 Autor: Medicicom

Riječ urednika