Promocija doktora

23 DEC 2017
Autor:
Medicicom

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci - promocija doktora
39 godina postojanja i rada
Dragi diplomci, neka vam je srećno!

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci 16.11. 2017. godine obilježio je 39. godišnjicu postojanja i rada. U tih 39 godina Fakultet je izrastao u jednu od najvažnijih visokoškolskih institucija u RS koja školuje mlade ljude na četiri studijska programa u oblasti medicinskih disciplina. Do sada je na Medicinskom fakultetu diplomiralo 2.499 doktora medicine, 631 doktor stomatologije, 713 magistara farmacije i 177 medicinara zdravstvene njege, u ovom trenutku na fakultetu studira 2.517 studenata, a u nastavi je angažovano preko 500 nastavnika i saradnika.
“Obaveza Medicinskig fakulteta je da unapređuje i razvija obrazovni i istraživački proces sa posebnim naglaskom na usvajanje znanja i sticanje vještina koje će obezbijediti kvalitetne kadrovske resurse, sposobne da odgovore na savremene izazove u medicini u širem smislu. Vizija Medicinskig fakulteta je da postane prepoznatljiva visokoškolska institucija na regionalnom i međunarodnom nivou kroz izvrsnost u edukaciji i naučnoistraživačkom radu”, istakao je dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, prof. dr Ranko Škrbić u svom pozdravnom govoru.
Prije samo godinu dana smo ovdje, na istom mjestu, govorili o pravcima razvoja i unapređenja rada na našem fakultetu, a danas smo već u prilici da istaknemo i pokažemo šta smo to sve uradli.
Revidirali smo i osavremenili nastavne planove i programe za studijske programe Stomatologije, Farmacije, kao i šest programa za izlazne profile zdravstvenih nauka: Sestrinstvo, Radiološka tehnologija, Laboratorijska tehnologija, Fizikalna rehabilitacija, Babištvo i Sanitarno inženjerstvo, a u završnoj fazi je novi nastavni plan i program za studij medicine na engleskom jeziku.
Uspješno sprovodimo doktorske studije. Ove godine smo primili 40 novih kandidata koji studiraju po integrisanom planu i programu. Od maja ove godine Medicinski fakultet je pristupio Asocijaciji Orpheus, evropskoj asocijaciji za harmonizaciju programa edukacije na doktorskim studijama.
Značajan akcenat smo stavili na međunarodnu saradnju. S tim u vezi, želim da istaknem da na listi visiting profesora imamo respektabilnih imena predavača sa najprestižnijih fakulteta Evrope, Amerike i Australije:
Nathan Wong, University of California, Irvine, USA;
Gordan Vujanić, School of Medicine Cardiff University, Cardiff, UK;
George Sutherland, „St. Georges“ Hospital, London, UK;
Nebojša Skrepinik, Tucson Orthopaedic Institute, Arizona, USA;
Rowland Iling, University College London; UK
Hani Al-Salami, Curtin Univerity, Perth, Australia.
S ponosom želim da istaknem našu nedavnu posjetu i potpisavanje ugovora o naučnoj saradnji i razmjeni studenta i nastavnika sa Medicinskim univerzitetom u Bialistoku, Poljska.
Naš fakultet je bogatiji za još jednu važnu funkciju u sklopu zdravstvenog sistema RS, a to je novoformirani „Centar za specijalizacije i kontinuiranu medicinsku edukaciju“. Fakultet tako postaje vodeća i ključna institucija za specijalističku i subspecijalističku nastavu, a u saradnji sa resornim ministarstvom i profesionalnim udruženjima i komorama dobija važnu ulogu u planiranju i razvoju ljudskih resursa u zdravstvenom sistemu RS.
Zahvaljujući donacijama naših prijatelja radimo rekonstrukciju prostora u zgradi Stomatologije u sklopu koga ćemo otvoriti „Kliniku dentalne medicine“ sa šest ambulanti i 11 stomatoloških stolica, čime će se stvoriti uslovi za klinički rad naših studenta i specijalizanata pod rukovodstvom asistenata i nastavnika.
U sklopu IV paviljona Studentskog doma otvaramo Specijalsitički medicinski centar koji će pružati konsultativno-specijalistčke, ekspertske usluge iz kardiologije, neurologije, dijabetologije, dermatologije, pulmologije i drugih specijalnosti.
Počeli smo sa radovima na adaptaciji zgrade studijskog programa Farmacije sa ciljem da stvorimo prostorne uslove za opremanje novih laboratorija u sklopu budućeg Zavoda za farmaciju.
Zahvaljujući razumijevanju Vlade RS dodijeljene su nam na raspolaganje tri etaže Urbanističkog zavoda u sklopu koga namjeravamo da otvorimo budući Centar za biomedicinska istraživanja.
Prilika je da vas obavijestim da interresorna radna grupa, koju čine predstavnici ministarstava u Vladi RS, predstavnici našeg fakulteta, UKC, Srednje medicinske škole i Gradske uprave BL, u saradnji sa konsultantima EIB, vrijedno rade kako bi do kraja sljedeće godine završili izvedbeni projekat za novu zgradu Medicinskog fakulteta sa Centrom za biomedicnska istraživanja i Srednjom medicinskom školom sa studijem sestrinstva, a koje su predviđene da se grade na lokaciji Paprikovac.
Ambiciozne planove koje smo sebi zacrtali ne bismo mogli ostvariti bez razumijevanja i otvorene, iskrene i partnerske saradnje sa našom krovnom institucijom, Univerzitetom u Banjojluci, kao i resornim ministarstvima u Vladi RS: Ministarstvom prosvjete i kulture, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvom nauke i tehnologije, Ministarstvom za prostorno uređenje, ali i sa brojnim drugim institucijama na koje smo oslonjeni i sa kojima uspješno sarađujemo te koristim priliku da im se najsrdačnije zahvalim.
Želim, takođe, da istaknem veoma dobru saradnju sa našim partnerskim ustanovama u kojima naši studenti uče i vježbaju kliničke discipline i koje su nam baza kliničkih i istraživačkih aktivnosti: Edukativni centar porodične medicine Doma zdravlja Banjaluka, UKC Banjaluka, Zavod ta fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Institut za javno zdravstvo RS, Centar za radioterapiju, Zavod za sudsku medicinu RS, Zavod za transfuzijsku medicinu RS, Zavod za medicinu rada i sporta RS, Zavod za stomatologiju, Veterinarski institut, Poljoprivredni institut.
Stoga na ovom mjestu želim da se u ime Medicinskog fakulteta najiskrenije zahvalim direktorima, rukovodiocima i odgovornim predstavnicima ovih institucija.
Impertiv budućeg razvoja našeg fakulteta biće fokusiran na razvoj naučnoistraživačke djelatnosti. Kako bismo mlade istraživače podstakli na intenzivnije istraživanje, kao i da rezultate svojih istraživanja što više publikuju u međunarodnim časopisima, uveli smo praksu da najbolje studente, kao i autore najboljih radova, u ovoj godini nagradimo. Biće to nagrade za studente generacije od po 1000 maraka, ali za najbolji naučnoistraživački rad publikovan u časopisu na Sc. listi u iznosu od 2000 maraka.
Već tradicionalno, Dan fakulteta se proslavlja u posebnom svečarskom raspoloženju. To je dan koji je, prije svega, posvećen novim diplomcima, dan kada im se na kraju dugog puta učenja i sticanja kliničkih vještna i kompetencija dodjeljuju diplome.
U velikoj sali Banskog dvora u Banjaluci promovisano je: 104 doktora medicine, 36 doktora stomatologije, 53 magistra farmacije, i 11 diplomiranih medicinara zdravstvene njege.
Iako je mnogima poznato da su promocije diplomaca na Medicinskom fakultetu već tradicionalno posebne i izuzetno svečarske, ipak, ovogodišnja promocija je bila drugačija od bilo koje dosadašnje. Uvedena je nova praksa, protokol sa novim vizuelnim identitetom. Svi diplomci nosili su teget-plave kape sa kićankama i toge s reverima u boji koje simbolizuju studijski program, odnosno njihovu buduću profesiju:
doktori medicine nose crveni rever,
doktori stomatologije - srebrni rever,
magistri farmacije - zeleni rever i
diplomirani medicinari zdravstvene njege - svijetloplavi rever, a
nastavno osoblje i rukovodstvo Fakulteta nosi toge sa zlatnim reverima.

Novine u promociji diplomaca
Za razliku od dosadašnjih promocija, kad su samo doktori medicine i stomatologije polagali Hipokratovu zakletvu, od ove godine zakletvu su polagali i magistri farmacije i diplomirani medicinari zdravstvene njege.
„Želim posebno da istaknem sav trud i brigu, a nerijetko i strepnje roditelja i članova porodica naših studenata koji su sve vrijeme bili uz njih i zajedno s njima bdjeli besane noći, znajući ili naslućujući da sutra polažu velike i teške ispite. Vi ste danas najsrećniji, pa koristim priliku da vas posebno pozdravim i da vam od srca čestitam za njihove uspjehe koji su, u stvari, vaši uspjesi.
Našim diplomcima želim da poručim da su izabrali časne i humane pozive, ali i pozive koji će od njih iziskivati velike napore u daljem životu i radu, kao i neophodnost svakodnevnog, neprekidnog, kontinuiranog učenja i usavršavanja.
Ne smijete stati s učenjem. Ovo je tek prva stepenica, a čeka vas još mnogo izazova i dokazivanja. Čeka vas još mnogo učenja i rada. Potrudite se da svoje znanje i umijeće upotrijebite za opšte dobro i dobro onih kojima je ta pomoć potrebna. Dragi diplomci, neka vam je srećno! - kazao je dekan prof. Ranko Škrbić.


Medici.com

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

23 DEC 2017 Autor: Medicicom

Odbor za KVP SANU