Zdravstvo

20 APR 2023
Autor:
Medicicom

JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj
Promocija Službe za očne bolesti

Služba za očne bolesti osnovana je 60-ih godina prošlog vijeka. Od svog osnivanja pa do današnjih dana Služba za oftalmologiju je imala svoje uspone i padove. U zadnjih osam godina u kontinuitetu se povećava broj pruženih usluga pacijentima koji gravitiraju ka bolnici Doboj a i šire.

Prvi iskorak je načinjen 2015. godine kada smo uz podršku menadžmenta nabavili opremu za operaciju katarakte savremenom metodom fakoemulzifikacije. 

Pored opreme za operaciju katarakte, nabavljena je i oprema za dijagnostiku bolesti kako prednjeg, tako i zadnjeg segmenta oka.

Od 2015. godine pa do danas urađeno je preko 5000 operacija katarakte. Taj broj bi bio i veći, ali tokom pandemije COVID-19 operativni program je bio redukovan.

Broj operacija svake godine raste, tako da smo od početka ove godine uradili 300 operacija katarakte.

Zajedno sa menadžmentom ustanove u planu je kako povećenje ljudskih resursa, što je od krucijalne važnosti za našu ustanovu, tako i nabavka nove opreme, a sve u svrhu poboljšanja kvaliteta i proširenja obima pruženih zdravstvenih usluga.

Trenutno u Službi imamo tri oftalmologa, tri doktora na specijalizaciji iz oftalmologije i jednog doktora medicine - sekundarca tako da postepeno podmlađujemo kadar i pripremamo se za uvođenje novih kako operativnih, tako i konzervativnih metoda liječenja.

Pored operacije katarakte, u budućnosti planiramo uvođenje operacija na suznom aparatu, osnivanje Kabineta za medical retinu - za bolesti zadnjeg segmenta oka i kao krajnji cilj uvođenje vitreoretinalne hirurgije.

Za sve to su nam potrebni ljudski resursi kao i adekvatna oprema. Menadžment nam pruža značajnu podršku u tome tako da zajedničkim snagama možemo u budućnosti dostići postavljene ciljeve. 

Cilj svega što mi trenutno radimo i što planiramo za budućnost jeste kako smanjenje listi čekanja na određene operativne i konzervativne procedure, tako i približavanje određenih zdravstvenih usluga pacijentima, jer neki pacijenti moraju ići i po 100-200 km od mjesta stanovanja da bi dobili određenu zdravstvenu uslugu.

Plan za naredni period je da se još poveća kako broj usluga, tako i broj operacija katarakte kako bi se period čekanja na ovu operaciju sveo na minimum iako je period čekanja, poredeći sa drugima javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, pa čak i šire, smanjen - 1-2 mjeseca.

U našoj ustanovi operacija katarakte za privatne osiguranike je jeftinija za oko 400 KM u poređenju sa privatnim ustanovama tako da i pacijenti koji nemaju osiguranje mogu da znatno jeftinije budu operisani u našoj ustanovi.

S obzirom na skraćen period čekanja na operaciju katarakte ovim putem bih pozvao sve pacijente koji u drugim ustanovama čekaju na operaciju katarakte da se jave u našu ustanovu kako bi sebi skratili period čekanja na operaciju. Napominjem da svi pacijenti iz Republike Srpske mogu da se liječe u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Srpskoj. 

Tokom boravka pacijenata u našoj ustanovi nastojimo da se oni osjećaju ugodno kako bi na taj način ublažili strah od same operacije. Do sada smo imali mnogo pozitivnih komentara od operisanih pacijenata kako na kvalitet pruženih usluga, tako i na samo osoblje u službi.

Građani Doboja uskoro će dobiti novu zgradu bolnice "Sveti apostol Luka" vrijednosti više od stotinu miliona KM, koja je projekt kineske firme Sinopharm, a bit će opremljena najsavremenijim tehnologijama u pružanju medicinskih usluga.

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

20 APR 2023 Autor: Medicicom

Zdravstvo Srbije