Zdravstvo

21 AUG 2020
Autor:
Medicicom

Počinje primjena IZIS-a
Građani Srpske dobijaju elektronske zdravstvene kartice

U četiri zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj – Bolnici Gradiška, te domovima zdravlja Gradiška, Srbac i Kozarska Dubica, u toku avgusta počeće da se primjenjuje Integrisani zdravstveni informacioni sistem. Riječ je o jednom od najkompleksnijih i najznačajnijih projekata koji se realizuju u Republici Srpskoj, a koji će znatno unaprijediti zdravstveni sistem, učiniti ga kvalitetnijim i efikasnijim i donijeti značajne finansijske uštede za cjelokupni sistem. Dakle, od koristi za svakog građanina pojedinačno, do koristi za sve ustanove i institucije u zdravstvenom sistemu.

Inače, IZIS je integrisani zdravstveni informacioni sistem, namijenjen za upravljanje procesom liječenja u svim zdravstvenim ustanovama, koji integriše nekoliko nivoa zdravstvene zaštite u jedan jedinstven integralni sistem. Ovaj sistem objedinjuje sve neophodne podatke u jednu cjelinu sa ciljem uvođenja, formiranja i centralizacije elektronskog zdravstvenog kartona, kao osnove sistema. Pored elektronskog kartona, IZIS podrazumijeva i uvođenje elektronskih kartica te elektronskih uputnica i recepata, odnosno potpunu digitalizaciju zdravstvenog sistema.

S obzirom na to da realizacija projekta kreće prvo u pomenutim zdravstvenim ustanovama, Fond zdravstvenog osiguranja RS će tokom avgusta početi i sa podjelom elektronskih kartica, takođe, prvo za osiguranike opština Gradiška, Srbac i Kozarska Dubica. Elektronske kartice osiguranici će dobijati besplatno, dok to nije praksa nekih susjednih zemalja gdje su građani kartice sami plaćali.

V.d. direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić rekao je da je zbog složenosti zdravstvenog sistema i obimnosti podataka, bez softverskog praćenja nemoguće imati adekvatnu kontrolu nad cjelokupnim sistemom, kao i relevantne podatke bez kojih nije moguće dalje strateško planiranje i donošenje najboljih odluka i rješenja u zdravstvenom sistemu. ‘’Uvođenje IZIS-a, ne samo da će imati značajne finansijske efekte, već će omogućiti donošenje sistemskih rješenja od strane svih ustanova i institucija u zdravstvu, čime će se unaprijediti kompletan zdravstveni sektor. Naročito je važno što će zdravstveni radnici imati više vremena da se posvete pacijentima, jer će biti rasterećeni administrativnih poslova, što će ujedno značiti i kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite’’, istakao je Kusturić. On je dodao da će prelazak na novi sistem u početku sigurno biti težak, ali je izrazio nadu da neće biti većih problema koji će ometati nesmetano funkcionisanje sistema i pružanje zdravstvene zaštite. ‘’Važno je da svi u punom kapacitetu koristimo IZIS i da shvatimo značaj ovog sistema, jer svi ćemo od ovoga imati koristi i jedan bolji, jednostavniji i efikasniji sistem’’, rekao je Kusturić. On je naglasio da je veoma važno i to što će ustanove u narednih nekoliko godina imati i besplatno održavanje i servisiranje sistema, što će im ostaviti prostora za neke druge rashode i usmjeravanje novca u bolju zdravstvenu zaštitu osiguranika.

Slavko Bojić iz kompanije ‘’MMS kod’’, koja radi na projektu uvođenja IZIS-a, naveo je da će ova kompanija obezbijediti potrebne resurse i podršku u radu zdravstvenim ustanovama na način da će im njihovi radnici biti na raspolaganju u slučaju eventualnih teškoća i problema u korišćenju IZIS-a. ‘’Bez obzira na ugovorene obaveze, imaćemo naše ljude na terenu koji će obilaziti zdravstvene radnike i na licu mjesta im pomagati u korišćenju sistema. Bez novih troškova pružaćemo realnu podršku i raditi na unapređenju sistema, uvažavajući sve prijedloge koji proisteknu iz prakse’’, rekao je Bojić.

Predstavnici zdravstvenih ustanova u kojima kreće primjena IZIS-a, a koji su nedavno prisustvovali radnom sastanku u FZO RS, istakli su da su spremni za početak implementacije IZIS-a, kao i da su svjesni da će biti određenih problema na samom početku primjene novog sistema.

‘’Pozdravljamo napore FZO da se uvede IZIS, jer to će svima nama znatno olakšati posao i uštedjeti vrijeme koje smo gubili na prepisivanju nalaza. Mi u Bolnici Gradiška do sada nismo imali nikakav informacioni sistem i radimo na pisaćim mašinama. Prelazak na novi sistem će sigurno biti težak, ali svjesni smo svih prednosti koje će nam on donijeti’’, rekla je Jadranka Pavlović iz Bolnice Gradiška.

Predstavnik Doma zdravlja Srbac istakao je da je novi sistem znatno bolji i sveobuhvatniji u odnosu na postojeći informacioni sistem u Domu zdravlja. ‘’Oprema koju smo dobili je jako dobra i pri tome smo je dobili besplatno, što je za nas od izuzetnog značaja sa finansijskog aspekta’’, rekao je Mirko Stojić, direktor Doma zdravlja Srbac. Podsjećamo, sve zdravstvene ustanove će u okviru projekta dobiti i neophodnu opremu za rad u novom sistemu.

Inače, Fond zdravstvenog osiguranja RS je krajem jula 2018. godine potpisao okvirni sporazum sa konzorcijumom MMSCODE d.o.o. Banjaluka, ‘’Lanaco’’ d.o.o. Banjaluka i ‘’Ericsson Nikola Tesla’’ d.d. Zagreb, koji su izabrani za najpovoljnijeg ponuđača za implementaciju Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

U proteklom periodu su završene sve pripremne radnje, kao što je donošenje određenih uputstava, procedura i dr. koje su bile neophodne za dalji rad na IZIS-u. Između ostalog, opremljen je i Data centar i uređene su server sale na dvije lokacije u Banjaluci i Bijeljini. Održano je više prezentacija ovog projekta, prvenstveno zdravstvenim radnicima, odnosno svima onima koji su dio ovog projekta, a završene su i radionice za zdravstvene radnike iz cijele Republike Srpske kako bi se obučili za rad u novom sistemu, ali i u cilju da se čuje mišljenje i medicinskih radnika, kako bi se sistem dodatno usavršavao i prilagođavao njihovim potrebama. Takođe, organizovane su i obuke za radnike Fonda u poslovnicama FZO RS u opštinama u kojima će prvo početi da se primjenjuje IZIS.

Nikolina Dušanić, Odjeljenje za odnose s javnošću, FZO RS

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

21 AUG 2020 Autor: Medicicom

Događaj dana