Zdravstvo

21 AUG 2022
Autor:
Medicicom

Jubilej - JZU “Dom zdravlja” Banja Luka 

28 godina rada i 20 godina postojanja Službe porodične medicine

Ove godine JZU “Dom zdravlja” u Banjoj Luci obilježava 28 godina rada i 20 godina postojanja Službe porodične medicine. Od svog osnivanja ova ustanova konstantno raste i razvija se. Svojim kapacitetima predstavlja referentnu i najveću zdravstvenu ustanovu za primarnu zdravstvenu zaštitu i glavni edukativni centar za razvoj porodične medicine u Republici Srpskoj

Svečanom akademijom u Banskom dvoru obilježena su ova dva značajna jubileja. 

Direktorica banjalučkog “Doma zdravlja” doc. dr sci. med. Nevena Todorović, spec. porodične medicine je u svom obraćanju prisutnima rekla:
„Iza nas su brojne promjene u radu, reforma, poplave, pandemija, ali danas sa ponosom mogu reći da je naša ustanova stasala i da spremno može da odgovori svim izazovima sa kojima se susreće.
To se naročito pokazalo u prethodnom vremenskom periodu kroz našu borbu za naš grad, sa virusom korona.
Smatramo, da smo uz pomoć svih vas svojim predanim radom čuvali i sačuvali zdravstveni sistem i zdravlje naših građana.
U današnje vrijeme imamo mnogo doktora specijalista za organe, a malo za čovjeka.
Mi doktori iz domova zdravlja mi smo doktori za svakog čovjeka, bez obzira kojeg je materijalnog stanja, obrazovanja i koje mu je mjesto stanovanja.
Niko u zdravstvenom sistemu ne može na jednom mjestu okupiti toliko različitih ljudi, kao što to mogu doktori svih službi, centara i odjeljenja u Domu zdravlja.
Vrata doma zdravlja su otvorena za sve građane Banje Luke i sve one koji borave u našem gradu.
Naši pacijenti su i naši prijatelji o kojima svakodnevno brinemo, savjesno, korektno i profesionalno.
Nesporne su činjenice da su Vlada Republike Srpske i grad Banja Luka gradili ambulante i objekte i nabavljali opremu, na čemu smo im neizmjerno zahvalni.
Ali ja vas moram podsjetiti, i nadam se da mi nećete zamjeriti, da uspjeh zdravstvene ustanove najviše zavisi od njenih radnika.
U ovih 28 godina postojanja, kroz ustanovu je prošlo oko 5000 radnika i svi su dali svoj pečat i nemjerljiv doprinos u razvoju naše kuće.
Drage kolege, uvaženi zvačnici i građani grada Banja Luka, hvala Vam što nam pomažete i što ste uvijek uz nas.
Čestitam nam 28 godina postojanja Doma zdravlja i 20 godina rada Službe porodične medicine.
Zahvaljujem se našim radnicima koji su svojim nesebičnim trudom, profesionalnim radom i zalaganjem izgradili Dom zdravlja kakav je danas, a koji može biti na ponos svih nas.
A Vama građanima, poručujemo da ćemo i dalje njegovati timski rad, kolegijalnost, razumijevanje i poštovanje, jer je to ključ uspjeha naše Ustanove i kvalitetne brige o vašem zdravlju.
I ne zaboravite, Dom zdravlja je čuvar vašeg zdravlja“.

Dom zdravlja, kao organizaciona jedinica tadašnjeg medicinskog centra Banja Luka, pominje se još od davne 1946. godine. Od tog perioda uslijedile su brojne reorganizacije, sve dok 25. maja 1994. godine Skupština opštine Banja Luka nije osnovala ovu javnu zdravstvenu ustanovu pod nazivom Dom zdravlja u Banjoj Luci, pod kojim i danas posluje i postoji.

Vlada Republike Srpske uvidjela je potrebu za reformom primarne zdravstvene zaštite u cilju njenog jačanja, unapređenja i dostupnosti svim građanima u Republici Srpskoj, što je 1999. godine dovelo do donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je definisao tim porodične medicine i ambulantu porodične medicine kao osnovni oblik organizovanja primarne zdravstvene zaštite. U okviru Službe opšte medicine Doma zdravlja uspostavlja se Odsjek za edukaciju porodičnih doktora medicine, a 2002. godine po prvi put je uspostavljena Služba ambulanti porodične-opšte medicine sa edukativnim centrom.

U toku jedne kalendarske godine zdravstveni radnici ove ustanove obave preko 1.500.000 pregleda krajnjih korisnika i pruže preko 4.500.000 usluga. U ustanovi, trenutno je zaposleno 887 radnika, a među njima, 175 su specijalisti raznih grana medicine primarnog nivoa zdravstvene zaštite i stomatologije.

Porodična medicina na pragu treće decenije – iskustva i izazovi

Povodom 20 godina postojanja Službe porodične medicine, 25. maja 2022. godine, održan je okrugli sto pod nazivom Porodična medicina na pragu treće decenije – iskustva i izazovi.

Istom su prisustvovali predstavnici Vlade Republike Srpske, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, zdravstvenih institucija, eminentni stručnjaci iz oblasti porodične medicine, profesori sa katedri porodične medicine iz Republike Srpske, Federacije BiH i zemalja u okruženju, dekani medicinskih fakuleta, te prva generacija doktora specijalista porodične medicine u Republici Srpskoj i mnogi drugi.

Bila je to prilika da se upoznaju najaktuelnije teme iz oblasti porodične medicine, ali i da se ostvari kritička razmjena mišljenja i iskustava u radu Službe porodične medicine.

Ulagati u kvalitet i dostupnost usluga

Primarna zdravstvena zaštita se, trenutno, susreće sa brojnim izazovima i ubuduće treba staviti akcenat na kvalitet i dostupnost primarne zdravstvene zaštite jer ona značajno utiče na zado- voljstvo društva sa cjelokupnim zdravstvenim sistemom. Takođe, finansijska ulaganja u jačanje primarne zdravstvene zaštite utiču na smanjenje potreba za bolničkom zdravstvenom zaštitom, intenzivnom njegom i rezervnim kapacitetima za slučaj iznenadnog udara na zdravstveni sistem kao što je bio i u vrijeme pandemije COVID-19. Iz iskustva zemalja u kojima je sistem primarne zdravstvene zaštite otišao i stepenicu više, zaključeno je da se od 40 do 60 odsto zdravstvenih problema građana rješava na primarnom nivou, dok se ostali upućuju na više nivoe zdravstvenog sistema. Zdravstveni sistemi sa snažnom orijentacijom na primarnu zdravstvenu zaštitu uglavnom su pravičniji i pristupačniji i preduslov su za bolje zdravstvene ishode građana. Pružanje zdravstvenih usluga na ovom nivou zdravstvenog sistema značajno smanjuje troškove i povećava zadovoljstvo krajnjih korisnika sa manje neželjenih posljedica po ishode za zdravlje. Stoga je neophodno uspostavljanje finansijski održive primarne zdravstvene zaštite.

Zato primarna zaštita zaslužuje veća prava u smislu edukacije, finansiranja, istraživanja, objavljivanja radova i učešća u donošenju odluka o mjerama i politikama u zdravstvenom sistemu. Važan iskorak preduzet je upućivanjem specijalista porodične medicine na subspecijalistička usavršavanja.

Veliki izazov za JZU Dom zdravlja u Banjoj Luci, u narednih 10 godina, predstavljaće odlazak 55 specijalista porodične medicine u penziju. Slična situacija je i u ostalim domovima zdravlja širom Republike Srpske, a posebno otežavajuće okolnosti imaju domovi zdravlja u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim područjima.

Dom zdravlja Banja Luka ulaže maksimalne napore u stručna usavršavanja svojih zaposlenih, da bi se na primarnom nivou zdravstvene zaštite pružila kompletna zdravstvena usluga, sa ranom dijagnostikom i pravovremenim liječenjem pacijenata, a sve u cilju unapređenja kvaliteta naših usluga. 

 

Medici.com

 

Pogledajte galeriju

Naši partneri

Pročitajte još...

21 AUG 2022 Autor: Medicicom

Uvodna reč